informativniislamskičasopis
0

Kur’an o temeljima vjerovanja

Uvaženi učenjak i mufesir Abdurrahman Sa’di, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi Kavaidu hisan mutealliketu bi tefsiri Kur’an spomenuo je niz pravila koja čitaocu tefsira olakšavaju tumačenje i razumijevanje Kur’ana. Pravila koja ćemo spomenuti jesu tri temelja vjerovanja: tevhid – monoteizam, poslanstvo i ahiret. Autorov način pisanja putem pravila, zahtijeva od čitaoca teksta temeljito i pažljivo čitanje.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Januar 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 82

Komentari: Nema komentara

Komentirajte