informativniislamskičasopis
0

Kutak za mlade - broj 78

Za svaki pretrpljeni udarac zaradio po jedan hadis

Hišam b. Amar, jedan od učenika imama Malika, rahimehullah, kazuje: “Moj otac prodade kuću za dvadeset zlatnik, i opremi me na put na hadž kako bih tamo sreo imama Malika i učio od njega. Kada sam stigao u Medinu, zatekao sam imama Malika, a u njegovoj halki bili su vladari i ljudi koji su ga pitali, a on im odgovarao. Kada dođe red na mene, ja počeh da pričam, a on reče: ‘Ne ti, već onaj drugi!’ Ja počeh opet, a on me opet prekide. Ja počeh da se sa njim raspravljam, a on tada naredi jednom mladiću da me izvede iz halke i da me išiba sa petnaest udaraca. Kada se vratih u halku, rekoh imamu Maliku: ‘Moj je otac prodao kuću da bi me poslao da od tebe učim znanje, a ti mene osudi na petnaest udaraca a da nisam počinio nikakav grijeh. Ja ti ovo nikada neću halaliti.’ Tada me imam Malik upita šta može da uradi za mene da bih mu halalio, a ja mu rekoh da mi za svaki udarac ispriča po jedan hadis. A on tako i uradi, pa kada završi, ja mu tada rekoh: ‘Išibaj me još koji put, pa mi onda ispričaj još hadisa.’ Imam Malik tada se glasno nasmija.” (Zehebi, Ma’rifetul-kuraa el-kibar, 1/196)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

9. Maj 2017 | Kutak za mlade | 78

Komentari: Nema komentara

Komentirajte