informativniislamskičasopis
0

Kutak za mlade - broj 79

Kako će postupiti onaj ko zatekne imama na džuma-namazu na zadnjoj sedždi ili tešehudu?

Ako čovjek zatekne imama na džuma-namazu na sedždi ili tešehudu, klanjat će podne-namaz, a ne džuma-namaz, jer se smatra da je čovjek prispio na namaz ako stigne na najmanje jedan rekat, shodno riječima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko prispije na jedan rekat namaza, taj je prispio na namaz”; “Ko prispije na prvi rekat džuma-namaza, neka klanja i drugi rekat, i njegov će namaz biti potpun.” Iz ovih hadisa zaključuje se da onaj koji ne prispije ni na jedan rekat, propustio je džuma-namaz i tada će klanjati podne-namaz. (Šejh Ibn Baz, rahmetullahi alejhi)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

15. Juli 2017 | Kutak za mlade | 79

Komentari: Nema komentara

Komentirajte