informativniislamskičasopis
0

Kutak za mlade - broj 81

Treba požuriti sa udajom

Rekao je Uzvišeni Allah: “Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna” (En-Nur, 32). Krajnje uočljivo obilježje vremena u kojem živimo jeste raširenost zinaluka i moralna izopačenost. Na sve moguće načine pokušava se navesti na blud. Gotovo da se ne mogu pročitati novine, pogledati televizija ili izaći na ulicu, a da se ne bude obasut otrovnim šejtanskim strijelama koje dočaravaju blud i pozivaju u nemoral. Ako se tome još doda izmiješanost muškaraca i žena, razgolićenost i neislamski odgoj, shvatamo koliko je velika opasnost zapadanja u haram. Islam ne poriče međusobnu potrebu i čežnju muškaraca i žena jednih za drugim, nego tu čežnju usmjerava i ograničava. Pravovremeni brak je, bez sumnje, jedan od najefikasnijih vidova zaštite od bluda. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Mladići, ko od vas ima mogućnost, neka se oženi, tako će bolje sačuvati pogled i zaštititi spolni organ, a ko nije u mogućnosti, neka se drži posta” (Buhari i Muslim). Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Vjenčavajte svoju djecu kada postanu punoljetni, ne nosite njihove grijehe!” (Ibnu Dževzi, Propisi vezani za žene, str. 304)

Dakle, staratelj je dužan udati svoju štićenicu za prikladnog muža, uzimajući u obzir njegovu vjeru, ćud i izgled, dužan je požuriti sa udajom prema potrebi, a haram mu je spriječiti udaju ako štićenica želi da se uda za, prema spomenutim mjerilima, prikladnog muškarca.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

26. Novembar 2017 | 81

Komentari: Nema komentara

Komentirajte