informativniislamskičasopis
0

Moralne vrijednosti predislamskih Arapa

Jedan od ciljeva, koji je bio dio misije Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sadržan je u njegovim riječima: “Zaista sam poslan da usavršim moral kod ljudi.” (Hadis bilježe imami Malik, Bejheki i Bezzar, šejh Albani ocijenio ga je sahihom.)

Značenje ovog hadisa, u najkraćem, jeste da je jedan od zadataka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je Uzvišeni stavio u obavezu, da pohvali ono što je zatekao od lijepog morala kod ljudi, da to uokviri u granicama šerijata, da sve one koji se budu okitili takvim moralom obavijesti da će za to biti nagrađeni od Milostivog, i da ukaže na sve negativnosti, loše strane morala koje je zatekao kod tadašnjih ljudi i da ukaže na negativne posljedice takvih osobina na dunjaluku i ahiretu.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

5. Januar 2019 | Adnan Nišić, prof. | 88

Komentari: Nema komentara

Komentirajte