informativniislamskičasopis
0

Mudrosti u riječima selefa

Selemete b. Dinar, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Ono što želiš da nađeš na Ahiretu, to učini još danas, a ono što ne želiš da vidiš na Ahiretu kod sebe, to ostavi još danas!"

Imam Ahmed, rahmetullahi 'alejh, je upitan: „Kada će čovjek osjetiti rahatluk?" Odgovorio je: „Kod prve stope u Džennetu."

Malik b. Dinar, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Pokornost Allahu uzmi za svoju trgovinu, pa će ti doći profit bez ikakve robe."

Ibnu Mes'ud, radijallahu 'anh, je rekao: „Ko želi da zna da li voli Allaha, subhanehu ve te'ala, neka svoju dušu izloži Kur'anu, pa ko bude volio Kur'an taj voli i Allaha, jer je Kur'an Allahov govor."

Imam Ahmed, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Čovjek je u većoj potrebi za šerijatskim znanjem od hrane i pića, jer čovjek je danas potreban hrane i pića jedanput ili dva puta, dok je znanja potreban koliko učini udisaja i izdisaja."

Jedan od ispravnih prethodnika je rekao: „Ko se ne strpi na poniznosti prilikom traženja znanja, ostatak života će provesti u sljepilu neznanja, dok onaj koji se strpi na tome, ostatak života na Dunjaluku i Ahiretu provest će u ponosu."

Ez-Zuhri, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Allah, subhanehu ve te'ala, nije se obožavao ničim bolje od šerijatskog znanja."

Omer b. Abdul-Aziz, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Uistinu, noć i dan rade na tebi pa radi i ti u njima."

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Dunjaluk je prolazan, dok je Ahiret vječan, a želi se i nada ono što je vječno."

Jedan od ispravnih prethodnika je upitan: „Šta znači biti zdrav?" Odgovorio je: „Da ti prođe dan bez grijeha."

Jedan od ispravnih prethodnika je rekao: „Svaki rob ima svoga Gospodara kojeg će sresti na Sudnjem danu i ima kuću u kojoj će stanovati na Ahiretu, pa nastoj da tvoj Gospodar bude zadovoljan tobom prije nego li Ga sretneš na Sudnjem danu i gradi svoju kuću prije nego li napustiš Dunjaluk."

Mudžahid, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Ko svoju dušu učini ponosnom, taj će poniziti svoju vjeru, a onaj koji ponizi svoju dušu, taj će uzvisiti svoju vjeru i učiniti je ponosnom."

Sufjan es-Sevri, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Skromnost na Dunjaluku je skromnost po pitanju ljudi, a na prvom mjestu skromnost prema svojoj duši."

Hasan el-Basri, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Od znakova okretanja Allaha, subhanehu ve te'ala, od Svoga roba, jeste zanimanje roba s onim što ga se ne tiče."

 

11. Juli 2008 | 25

Komentari: Nema komentara

Komentirajte