informativniislamskičasopis
0

Njima neće naškoditi što ih niko nije poznavao

Imam Ibn Kesir bilježi jedan događaj koji se desio za vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, kada je Saib b. Ekra kao vjesnik došao obradovati halifu velikom pobjedom muslimanske vojske u Bitki Nehavend, koju islamski historičari nazivaju Pobjedom svih pobjeda. Saib tada reče: “Raduj se, o vođo pravovjernih! Raduj se pobjedi kojom je Allah uzvisio islam i njegove sljedbenike, a ponizio kufr i njegove sljedbenike!” Omer, radijallahu anhu, nakon što se zahvali Uzvišenom Allahu, upita: “Da li te je Nu’man poslao?” Saib mu odgovori: “On je poginuo kao šehid, o vođo pravovjernih!” Omer, radijallahu anhu, tada zaplaka, pa upita Saiba za ostale koji su poginuli. Saib mu poče nabrajati mnoga imena poznata Omeru, radijallahu anhu, a kada sa njima završi, reče: “I još mnogi drugi, o vođo pravovjernih, koje ti nisi poznavao!” Omer, radijallahu anhu, uplakan, tada reče: “Njima neće naškoditi to što ih halifa nije poznavao, bitno je da njih Allah zna. Njih je Allah počastio šehadetom, a oni nisu poginuli radi toga da bi ih Omer poznavao!” (Ibn Kesir, El-Bidaje ven-nihaje)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Mart 2018 | Adnan Nišić, prof. | 83

Komentari: Nema komentara

Komentirajte