informativniislamskičasopis
0

Obećanje u životu prvih muslimana i u današnjem vremenu

Allahov poslanik Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada se izgubi povjerenje među ljudima, onda očekuj Sudnji dan.” (Buhari)

Opisujući vrijeme kada se ljudi neće držati svojih obećanja, kada će zadata riječ biti poput magle – vidiš je, a ne možeš je ni sakupiti, ni uhvatiti, niti ima težinu, kada ljudi neće vjerovati jedni drugima (što je jedan od malih predznaka Sudnjega dana), Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao je i ljude koji će u to vrijeme biti “najpovjerljiviji”: “...pa će se pojaviti ljudi koji će jedni drugima obećavati tako da će davati zavjet (zakletve), a niko od njih neće ispunjavati obećano. Tada će se pričati: ‘U tom mjestu i tom plemenu ima povjerljiv čovjek’ i za njega će se govoriti: ‘Kako je samo pametan, rječit, i kako samo lijepo izgleda!’, a u njegovom srcu neće biti imana (vjere) osim koliko zrno gorušice.” (Buhari i Muslim)

Suvišno je govoriti o tome da li su ljudi danas počeli gubiti svijest o značenju riječi povjerenje (emanet) i obećanje, o težini ovih riječi na vagi Kur’ana i sunneta, o štetnosti gubitka povjerenja i neizvršavanju obećanja kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo, i na dunjaluku, ali i na ahiretu. 

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Januar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 82

Komentari: Nema komentara

Komentirajte