informativniislamskičasopis
0

Od pozitivnog razmišljanja do pozitivnih planova

Naš Gospodar je Svemogući Allah, u čijim je rukama sve što postoji. Naša nafaka je kod Njega i niko nam je ne može uskratiti. Kada se ljudi urote protiv nas nisu u stanju da urade ništa više od onoga što On dozvoli. Smrtni čas nam dolazi onda kada On odredi, a ne kada bi to ljudi htjeli. Dao nam je dovu kao univerzalno rješenje za sve naše probleme. Njemu ništa nije nemoguće. Ovo su pitanja koja često kod čovjeka probude neraspoloženje ili strah, tj. bojazan za nafaku, strah od ljudskih spletki, strah za život itd. Samo ubjeđenje da ima Neko Ko to sve kontroliše, ljudskoj duši daje smiraj. A kada nas zadese nepravde i iskušenja, svjesni smo da opet ne gubimo i ne treba da se žalostimo, jer će nam to sve biti nadoknađeno.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Mart 2018 | Muhammed Ikanović, prof. | 83

Komentari: Nema komentara

Komentirajte