informativniislamskičasopis
0

Odlike Šama

Danas možemo vidjeti u šamu, tačnije u Gazi, da se dešavaju stvari koje zdrav razum ne može pojmiti. Vjerujem da muslimani nikada nisu mogli ni pomisliti da će se tako nešto desiti u šamu. Da se ovo krvoproliće ne dešava pred našim očima mi bismo kazali da je to fotomontaža kojom se žele obeshrabriti muslimani, ali na našu nesreću, znamo da je to istina. I ono što ne vidimo je mnogo gore od onog što vidimo. Međutim, ova zbivanja nisu novost i nisu došla iznenada. To je realnost koja se mogla očekivati, gledajući opće stanje muslimana i njihov odnos prema Allahovoj, subhanehu ve te 'ala, vjeri. Bolno i žalosno je kada sebe moramo kriviti zbog zla koga nam drugi čine!

Allah, tebareke ve te 'ala, je odlikovao određena mjesta nad drugim mjestima kao što je odlikovao jedne ljude nad drugima i jedna vremena nad ostalim vremenima. Tako je Uzvšeni Allah učinio Mekku Njemu najdražim mjestom, pa je zbog ove odlike svakom mu'minu Mekka draža od njegovog vlastitog doma i njegove rodne grude. Jedno od mjesta koje je odlikovano nad drugim jeste podneblje šama. Podneblje kroz koje je u proteklim stoljećima prolazilo hiljade islamskih učenjaka! Gotovo da nećete spomenuti ni jednog hadiskog eksperta a da nije prošao kroz šam, ponudio svoje znanje drugima ili se okoristio njihovim znanjem. Ebu šame, poznati učenjak, je u šestom hidžretskom stoljeću ušao u Kuds i vidio je u Bejtul-Makdisu pet stotina halki, pa je zaplakao i rekao: „Nestalo je znanja!“ A šta reći za naše vrijeme i šta bi rekao Ebu šame kada bi mogao da vidi El-Mesdžidul-Aksâ danas? Danas u Bejtul-Makdisu možda nema niti jedne halke. Stoga, možemo slobodno reći da Ummet nije nikad dosad bio u težoj situaciji! Ali bez obzira na ovu tešku situaciju u kojoj se nalaze muslimani, odlike šama ostaju do Sudnjega Dana. šejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, ima studiju u kojoj govori o odlikama šama, odnosno iste dokazuje Kur'anom, Sunnetom i riječima prvih generacija, tvrdi da postoje jasni argumenti koji ukazuju na posebne odlike tog podneblja. Pa, kaže: „Sa tim ajetima i hadisima, ja sam dokazivao ljudima da moraju ostati u Damasku i izaći u rat protiv Tatara, i da će im Allah, subhanehu ve te 'ala, dati pobjedu, inšaAllah, i da ne smiju pobjeći u Egipat. (Vidjeti: Menakibuš-šami ve ehlihi, str. 73 od Ibn-Tejmijje)

Uzvišeni govori o odlikama šama u Kur'anu

Kaže Allah, subhanehu ve te 'ala: „Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidil-Harama u Mesdžidil-Aksâ, čiju smo okolicu blagoslovili ...“ (Prijevod značenja El-Isra, 1.) Ovo putovanje iz El-Mesdžidul-Harama u daleki mesdžid (El-Mesdžidul-Aksâ) u Jerusalem zove se El-Isra'. Ovo ukazuje na posebnu odliku tog mjesta, jer je Uzvišeni Allah bio zadovoljan da Njegov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bude uzdignut svom Stvoritelju iz tog mjesta, a ne iz Mekke i tako ukaže na posebnu važnost El-Mesdžidul-Aksâa. Ovo nikako ne ukazuje da je Bejtul-Makdis vrijedniji od Mekke, jer i pored ove počasti Mekka ostaje najsvetije i najvrijednije mjesto na zemlji, kako nas o tome obavještavaju vjerodostojni hadisi. Ovo putovanje “...u jednom času noći...“, bilo je duševno i tjelesno, a ne puko duševno putovanje kao što to neki žele predstaviti što je bez sumnje pogrešno. Nakon toga uzdigao ga je Uzvišeni, tebarake ve te 'ala, Sebi i propisao mu najčasniji ibadet, a to je NAMAZ.
Uzvišeni Allah, tebarake ve te 'ala, kad govori o Ibrahimu, 'alejhisselam, kaže: „I htjedoše mu spletku skovati, ali Mi ih učinismo gubitnicima najvećim i spasismo njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili.“ (Prijevod značenja El-Enbija, 70-71.)  Poznato je da je Ibrahima, 'alejhisselam, Allah izbavio u zemlju šama. I drugi poslanici nisu hodali nigdje po zemlji već samo u tri mjesta: Egiptu, Hidžazu i šamu. Također, nije vjerodostojno potvrđeno da su poslanici igdje drugo dolazili. Neki govore da negdje u Turskoj postoji kabur nekog od poslanika, što je bez dvojbe puka pretpostavka koja nije vjerodostojno potvrđena. Samo se zna pouzdano gdje se nalazi kabur posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako tvrdi Ibn-Tejmijje, rahimehullah. Allah, subhanehu ve te 'ala, kaže: „A Sulejmanu vjetar jaki potčinismo, po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili.“ (Prijevod značenja El-Enbija, 81.) Pouzdano se zna da je vlast Sulejmana, 'alejhisselam, bila u šamu.
U šamu je Sinajska Gora kojom se Uzvišeni Allah kune u Kur'anu: „Tako Mi smokve i masline i Sinajske Gore...“ (Prijevod značenja Et-Tin, 1-2.), Na ovoj gori Uzvišeni Allah je govorio sa Musaom, 'alejhisselam. Možemo slobodno reći da je šam kolijevka poslanstva gdje su slati poslanici, pa je i zbog toga Uzvišeni Allah posebno odlikovao šam i njegovu okolicu.

Odlike šama u Hadisima

Obavjetio nas je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se u šamu nalazi skupina koja je na istini i koja je na pravom putu i koja će pobijediti. Rekao je Allahov  Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ostaće u mom Ummetu jedna skupina koja će biti na istini i neće im naškoditi oni koji im se suprostavljaju sve dok ne dođe Allahova odredba!“ (Buharija i Muslim) A Allahova odredba u ovom hadisu je blagi vjetar koji će uzeti duše vjernicima, tako da će na najgorim stvorenjima nastupiti Sudnji Dan. Došao je dodatak ovom hadisu u verziji kod imama Ahmeda, da su ashabi upitali: „A gdje su ti ljudi o Allahov Poslaniče?“, pa je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovorio: „Oni su u Kudsu i oko Kudsa!“ (Ahmed) Međutim ovaj dodatak ovom hadisu je daif (slab). Ima još i drugih hadisa koji govore da je ova skupina u Bejtul-Makdisu i oko njega, ali nisu vjerodostojni. Međutim, postoji hadis kod imama Muslima od Sa'da b. Ebi Vekkasa, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Stanovnici zapada (Ehlul-Garb) će ostati na istini sve do Sudnjeg Dana" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada kaže „stanovnici zapada“ misli na stanovnike šama, tako da ne bi neki pomislili da su oni „evropljani ili amerikanci“. Jer kod sve uleme, a i običnih muslimana je oduvijek bilo poznato da se riječ „Ehlul-Garb“, koristi za šamije. Tako su za imama Evzaiju, rahimehullah, govorili „Imamu Ehlil-Garb“, a poznato je da je imam Evzaija bio šamija.
U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: „Kada se pokvare stanovnici šama, u vama nema više nikakvog dobra.“ (Tirmizi i ocijenio ga je ispravnim) Možemo razumijeti iz hadisa da će se prvo pokvariti ostali ljudi, a najzadnji će se pokvariti stanovnici šama.
šam je uvijek bio kolijevka 'ilma i znanja. Hadiska nauka nije bila jača u Džeziri (arapskom poluotoku), već je bila jača u šamu, pa čak i danas u našem vremenu. Zar nije šejh Albani, rahimehullah, živio u šamu?
Također je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Blago li se šamu!“, i to je ponovio tri puta, pa su ga upitali: „Zašto o Allahov Poslaniče?“, pa je odgovorio: „Allahovi meleki svoja krila pružaju nad šamom.“ (Ahmed i Hakim sa ispravnim lancem prenosilaca) U drugom hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Vi ćete opremiti tri vojske, jednu u Jemenu, drugu u Iraku i treću u šamu, pa se držite šama!“ (Ebu Davud i Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca)
Također je rekao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Kada dođu velike bitke pred Sudnji Dan, ima jedno mjesto koje se zove El-Gavta u njemu ima jedan grad koji se zove Damask. To će biti najbolje mjesto gdje će živjeti muslimani.“ (Ebu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca) A poznato je da Damask i područje današnje Sirije također pripadaju šamu.
Ibn-Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Pred kraj Dunjaluka izaći će vatra iz Hadremevta koja će tjerati ljude." "šta nam savjetuješ, o Allahov Poslaniče?", upitaše ashabi. "Držite se šama!", odgovori Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. (Ahmed i Tirmizi sa ispravnim lancem prenosilaca)
Spuštanje Isaa, 'alejhisselam, će također biti u šamu o čemu nam svjedoče vjerodostojna predanja. 

Kakvo je danas stanje u šamu

Spominjući sve ove ajete i hadise vidimo jasno da je Allah, tebareke ve te 'ala, počastio velikim blagodatima mjesto šam. Nažalost danas možemo vidjeti u šamu, tačnije u Gazi, da se dešavaju stvari koje zdrav razum ne može pojmiti. Vjerujem da muslimani nikada nisu mogli ni pomisliti da će se tako nešto desiti u šamu. Da se ovo krvoproliće ne dešava pred našim očima mi bismo kazali da je to fotomontaža kojom se žele obeshrabriti muslimani, ali na našu nesreću, znamo da je to istina. I ono što ne vidimo je mnogo gore od onog što vidimo. Međutim, ova zbivanja nisu novost i nisu došla iznenada. To je realnost koja se mogla očekivati, gledajući opće stanje muslimana i njihov odnos prema Allahovoj, subhanehu ve te 'ala, vjeri. Bolno i žalosno je kada sebe moramo kriviti zbog zla koga nam drugi čine! Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas je obavijestio o svemu ovom u hadisu gdje kaže: „O skupino muhadžira pet stvari ako dočekate, a molim Allaha, tebareke ve te 'ala, da ih ne dočekate.“, pa je, između ostalog, spomenuo: „Kada ljudi prekrše svoj ugovor sa Allahom, azze ve dželle, (tj. ugovor držanja za vjeru), poslaće im njihovog neprijatelja koji će uzeti dio zemlje sa kojom su vladali... a kada budu zakidali na vagi i kantaru okusiće nepravdu vladara“ (Ibn Madže sa ispravnim lancem prenosilaca) Ovaj hadis je kategorički jasan i samo još nije u naslovu hadisa naslovljeno: Bosna, Palestina, Čečenija, Irak ili bilo koje drugo mjesto sa kojim vladaju zulumčari. Znači kada se god okrenemo od Allahove vjere Allah će poslati da sa nama vladaju najgori vladari i tako će ostati sve dok se muslimani ne vrate svojoj vjeri. Molim Allaha da nas uputi na pravi put i spasi zla naših neprijetelja i zla nepravednih vladara. Amin!

5. Mart 2009 | 29

Komentari: Nema komentara

Komentirajte