informativniislamskičasopis
0

Opsada Taifa

Nakon Bitke na Hunejnu i pretrpljenog poraza, pripadnici plemena Sekif i Hevazin razbježali su se: jedna grupa, na čelu sa vojskovođom Malikom b. Avfom, pobjegla je u Taif i tu se dobro utvrdili i pripremili za eventualno opsadno stanje; drugi dio pobjegao je u mjesto zvano Evtas, a treći dio pobjegao je u mjesto Nahla.

Za onima koji su pobjegli u Evtas i Nahlu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je odrede da ih napadnu, a lično je predvodio skupinu koja je krenula na Taif, te je ovaj grad stavio pod opsadu. Tokom opsade Taifa, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio je nova oružja koja prije nije koristio. Od tih oružja su: katapult; debbaba – dobro zaštićena pokretna kućica koja se koristila da zaštiti vojnike od neprijateljskih strijela i drugih borbenih sredstava, tokom prilaska zidovima utvrđenja, bodljikavi kočići – to je odbrambeno sredstvo koje se sastoji od dva unakrsno postavljena bodljikava kočića učvršćena u zemlju tako da bodljikavi dio bude na površini i pravi ozljede na kopitima konja i stopalima vojnika onemogućavajući im brzo kretanje.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio je proglas taifskim robovima da će svako od njih ko napusti utvrdu i priđe muslimanima postati slobodan. Dvadeset tri roba izašla su, među njima i Ebu Bekra es-Sekafi, radijallahu anhu, te su primili islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao im je slobodu i nije ih vratio Sekifu nakon što su primili islam.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

17. Novembar 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 75

Komentari: Nema komentara

Komentirajte