informativniislamskičasopis
0

Pazite od koga uzimate vjeru!

Imam Muslim u svome Sahihu zabilježio je riječi Muhammeda b. Sirina, velikog učenjaka iz generacije, tabiina: “Zaista je ovo znanje (nauka o hadisu) vjera, pa pazite od koga uzimate svoju vjeru!”

Ibn Sirin, učenjak iz generacije tabiina, sticao je znanje i prenosio hadise od velikana iz redova ashaba kao što su Ebu Hurejra, Ebu Seid el-Hudri, Abdullah b. Omer, Abdullah b. Abbas, Imran b. Husejn, Enes b. Malika, radijallahu anhum.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

9. Maj 2017 | Adnan Nišić, prof. | Da'va | 78

Komentari: Nema komentara

Komentirajte