informativniislamskičasopis
0

Plemenita ensarijka Ummu Sulejm

Pitanja koja su plemenite ashabijke postavljale Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, predstavljaju jedno važno poglavlje islamskih znanosti. Iz tih pitanja može se uvidjeti vrlo važan položaj muslimanke u islamskom društvu i njen doprinos u njemu. Isto tako, mogu poslužiti prvenstveno kao vrlo važna materija za odgoj kako ženskoga tako i muškoga dijela islamskoga ummeta.

Ensarijka Ummu Sulejm, kćerka Milhana, majka Enesa b. Malika, predstavlja jednu od ashabijki koje su postavljale pitanja Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Primila je islam među prvim ensarijama. Bila je udata za Malika b. Nadra, oca Enesovog. Međutim, rastavila se od njega, jer je dao prednost nevjerstvu nad islamom. Udala se za Ebu Talhu, ensariju, a njen vjenčani dar bio je islam mladoženje. Svoga sina Enesa b. Malika, u njegovoj desetoj godini, dovela je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ponudila da u poslaničkoj kući bude na usluzi Poslaniku. I doista je postupila ispravno, jer je Enes služio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sve do njegove smrti i živio je sve to vrijeme u poslaničkoj blizini, što je Enesu omogućilo da stekne veliko islamsko znanje i da ga prenese dolazećim generacijama.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

15. July 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | Žena muslimanka | 79

Komentari: Nema komentara

Komentirajte