informativniislamskičasopis
0

Pogled na zvijezde

”…koje se skrivaju...”Kada koristimo najjače teleskope koji se nalaze u orbiti oko Zemlje, gdje se izbjegava smetnja atmosfere te se dobija čistija slika, nismo u stanju da bacimo pogled na sve zvijezde. Naime, u galaksijama postoje ogromne količine prašine i gasa, koji su prvenstveno materijal od kojeg nastaju zvijezde. Ovdje ne govorimo o malim oblacima, već oblacima koji su milionima puta veći od Sunca. Ova prašina i gasovi uzrok su da se zvijezda zakloni od naših pogleda, tako da svjetlost sa te zvijezde biva blokirana. Naravno, ako bismo gledali iz nekog drugog ugla, iz neke druge pozicije u galaksiji, ova zvijezda bila bi vidljiva. Na ovaj način možemo reći da se ova zvijeda skriva od naših pogleda.


Objavio je Uzvišeni u Svojoj plemenitoj Knjizi: ”I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju, koje se kreću i koje se iz vida gube…” (Prijevod značenja Et-Takvir, 15-16.) U suri Et-Takvir opisuje nam se Kijametski dan gdje se dešavaju ogromne promjene, odnosno kada nastupa Dan obračuna. Nakon detaljnih opisa događaja, Allah, subhanehu ve te‘ala, kune se zvijezdama, što neminovno upućuje na njihovu važnost i skreće nam pažnju na to. Allah, subhanehu ve te‘ala, najbolje zna šta je mudrost spominjanja zvijezda, a također i zašto se upravo zakleo njima. U ovom članku ćemo se, s Allahovom pomoći, osvrnuti na neke od njihovih osobina.

Tok vremena

Zvijezde se u ajetima opisuju sa tri atributa:

  • koje se skrivaju,
  • koje se kreću i
  • koje se iz vida gube.

U svjetlu ajeta koji slijede, nakon navedenih, možemo reći da je to opis koji označava dolazak noći, trajanje noći, te njen odlazak koji je zamijenjen zorom, odnosno danom:

Tokom dana, zvijezde su skrivene, te tokom noći vidimo da se zvijezde kreću u putanjama (što se može primijetiti ako se prate kroz određeni vremenski period u toku noći, a što je rezultat okretanja planete Zemlje oko svoje ose), te koje se gube iz vida, odnosno bivaju opet skrivene odlaskom noći i dolaskom dnevnog svjetla ili zalaskom iza horizonta. ”…i noći kad ona veo diže, i zorom kada diše.” (Prijevod značenja Et-Takvir, 17-18.) Smjena noći i dana su dakako važni, kako za nas ljude, tako i za sva ostala živa bića, a također i za ”mrtvi svijet” – planine, mora, okeane, atmosferu, oblake, odnosno sve što je povezano sa održavanjem stabilnosti na Zemlji. Zagrijavanje Zemljine površine, te atmosfere tokom dana, odnosno hlađenje tokom noći, stvara struje u atmosferi koji su uzroci vjetrova i vremenskih promjena. Postoje mnoge druge blagodati koje dolaze iz smjene noći i dana, ali mi ćemo u ovom slučaju pogledati jedan drugi aspekt primjenjivanja navedenih osobina na zvijezde.

Zvijezde kao udaljeni svjetovi

Hijerarhija nebeskih objekata je otprilike ovakva (poredana po veličini i udaljenosti od nas): planete, Sunce, druge zvijezde, galaksije, grupe galaksija i tako dalje. Galaksija je skupina raznih zvijezda, raznih ogromnih oblaka prašine i gasova (hidrogen, helij i dr.). Dolaze u raznim formama, od spiralnih do neregularnih i eliptičkih galaksija, ovo na osnovu njihovog izgleda. Mliječni put je galaksija u kojoj se mi nalazimo, veličine je od oko 100.000 svjetlosnih godina (s jednog kraja na drugi), i spiralnog je oblika. Posjeduje četiri glavne spiralne ”ruke”, koje možete vidjeti na slici 1. Na osnovu dugogodišnjeg istraživanja i studiranja neba, došlo se do zaključka da se mi i naše Sunce nalazimo na kraju jedne od ovih spiralnih ‘’ruku’’. Naše Sunce je jedno od najmanje 200 milijardi zvijezda koje se nalaze u Mliječnom putu. Ipak, sve ove zvijezde nisu vidljive nama sa Zemlje.

”…koje se skrivaju...”

Kada koristimo najjače teleskope koji se nalaze u orbiti oko Zemlje, gdje se izbjegava smetnja atmosfere te se dobija čistija slika, nismo u stanju da bacimo pogled na sve zvijezde. Naime, u galaksijama postoje ogromne količine prašine i gasa, koji su prvenstveno materijal od kojeg nastaju zvijezde. Ovdje ne govorimo o malim oblacima, već oblacima koji su milionima puta veći od Sunca. Ova prašina i gasovi uzrok su da se zvijezda zakloni od naših pogleda, tako da svjetlost sa te zvijezde biva blokirana. Naravno, ako bismo gledali iz nekog drugog ugla, iz neke druge pozicije u galaksiji, ova zvijezda bila bi vidljiva. Na ovaj način možemo reći da se ova zvijeda skriva od naših pogleda.Nadovezujući se na ovo, postoje ”prozori” kroz koje možemo ugledati i studirati ove zvijezde. Kada gledamo zvijezde na nebu, gledamo njihovo svjetlo koje je u vidljivom dijelu elektromagnetnog spektra (sva svjetlost koju vidimo je dio elektromagnetnog spektra, koji također sadržava radio - ”svjetlo” [to su elektromagnetni radio talasi], infracrveno svjetlo, ultravioletno svjetlo, rendgensko i gama ”svjetlo” – rendgensko i gama zračenje koje dolazi sa nebeskih objekata). Ipak, one svijetle i u drugim dijelovima elektromagnetskog spektra, kako na ultraljubičastim talasnim dužinama, tako i na rendgenskim i drugim talasnim dužinama. Ovi elektromagnetni talasi dolaze nam sa tih zvijezda, pa čak i prolaze kroz te oblake gasova i prašine. Ovo sve na osnovu talasne dužine – sjetite se da nam je potrebno mnogo olova ili betona da bismo zaustavili gama zračenje koje dobijamo sa eksperimentisanjem atomima u laboratorijama. Ovo ne vidimo našim očima, koje su stvorene samo da vidimo vidljivi dio, elektromagnetni dio spektra, ali teleskopima možemo registrovati ovo svjetlo i prikazati ga na slikama. Zato, zvijezde se skrivaju, ali ne moraju biti skrivene zauvijek.

”…koje se kreću…”

Sve zvijezde se kreću. Ovdje govorimo o njihovoj kretnji kroz galaksiju. Ne govorimo o njihovoj prividnoj kretnji koju možemo pratiti na našem nebu, jer je razlog te kretnje okretanje Zemlje oko svoje ose. Zvijezde su toliko udaljene od nas da ne možemo primijetiti njihovu pravu kretnju u toku jedne noći. Tek praćenjem zvijezda kroz decenije možemo primijetiti da one mijenjanju svoje pozicije na nebu. Ipak njihova brzina kretanja je ogromna. Uzmimo samo naše Sunce koje se kreće u svojoj putanji oko centra galaksije brzinom od 220.000 metara u sekundi! Mnoge druge zvijezde kreću se još većim brzinama! ”…i sve u svemiru plovi…” (Prijevod značenja Jasin, 40.)

”…koje se iz vida gube...”

Zvijezde se također gube iz vida. Već smo naveli da u galaksiji imamo mnoge količine gasa i prašine, tako da se zvijezde mogu ”sakriti” iza tih ogromnih zidova. Također se mogu sakriti iza drugih objekata, kao što je primjer sa zvijezdama koje su vrlo blizu galaktičkog centra, koji je vrlo gusto područje sa mnogo zvijezda i s centralnom, ogromnom crnom rupom koja guta objekte oko sebe. Brzine kretanja ovih zvijezda su ogromne, te se tako brzo vizuelno mogu stopiti sa drugim, obližnjim zvijezdama ili sličnim objektima, ili mogu biti progutane od crne rupe, na taj način gubeći se iz našeg vida.Allahova, subhanehu ve te‘ala, stvorenja su mnogobrojna, pogotovo kada znamo da je broj zvijezda u našoj galaksiji preko 200.000 milijardi, a da je ovakvih galaksija u našem kosmosu također milijardi i milijardi. Kada znamo nešto više o njima, kao ovo što smo do sada naveli, možemo se malo približiti odgovoru zašto se Uzvišeni kune zvijezdama u ajetima sure Et-Takvir. A Allah opet najbolje zna...
21. Septembar 2009 | 32

Komentari: Nema komentara

Komentirajte