informativniislamskičasopis
0

Poslanikov ogrtač

Munafici su oni koji se pretvaraju da vjeruju. Oni lažu da vjeruju u Allaha i zbog toga uvijek prave spletke vjernicima. Glavni vođa munafika u Medini je bio Abdullah ibn Ubejj. On je koristio svaku priliku da ubacuje smutnju među muslimane. Tako je bilo kad su muslimani krenuli u bitku na Uhud. Uspjelo je ovom munafiku da prevari više od 300 muslimanskih boraca i vrati ih u Medinu, ta tako znatno oslabi muslimasku vojsku. Također je bio glavni vođa onih koji su slagali na majku svih vjernika, Aišu, Allah sa njom bio zadovoljan, i potvorili je da je učinila blud. Nije bilo u Medini nešto od lošeg, a da tu na čelu nije bio ovaj munafik. Ali je došlo vrijeme i ovaj munafik se smrtno razboli. Dozvao je svog sina, koji se također zvao Abdullah, da ode i pozove Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Abdullah je bio pravi i iskreni vjernik. Volio je mnogo Allaha i Njegova poslanika, i mnogo je mrzio i prezirao ono što je radio njegov otac. Ipak je poslušao oca i otišao je kod Poslanika, te mu prenio očev poziv. U tom momentu je kod Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem sjedio Omer ibn Hattab, radijallahu 'anh. Omer se mnogo razljuti kada je čuo za munafikov poziv. Molio je Poslanika da se ne odazove i napominjao mu je sve ono što je ovaj munafik uradio muslimanima. Ali je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ipak odlučio da ga posjeti. Uzeo je svoj ogrtač i krenuo je sa Omerom prema kući munafika. Kad su ušli u kuću, molio je munafik da ga Resulallah pokrije svojim ogrtačem i tako umre ispod njega. Omer je u tom momentu sav pocrvenio od bijesa i ponovo je nabrajao Poslaniku spletke koje je ovaj munafik učinio muslimanima. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ipak najmilostiviji od svih ljudi. Dao je svoj ogrtač i ispunio je želju ovom munafiku. Ovaj munafik je nakon ispunjavanja njegove želje ispustio svoju dušu i preselio prekriven sa ogrtačem Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Omer je zbog toga bio mnogo ljut, jer je dobro poznavao ovog munafika. Govorio je: „Sretan li je ovaj munafik! Nakon tolikog zla kojeg je uradio Poslaniku i muslimanima, ipak je umro prekriven sa Poslanikovim ogrtačem. Mnogi od nas kad budu umirali neće imati takvu sreću kao i on." Allahov Poslanik mu reče: „Omere, smiri se! Zašto da mu ne udovoljim na trenutak, prije nego što uđe u vječnu patnju? Neće se ovaj munafik spasiti Allahove kazne zbog pokrivanja mojim ogrtačem! Niti će bilo kog drugog spasiti to što bi se pokrio sa mojim ogrtačem. Svaki čovjek se može spasiti samo sa čvrstim vjerovanjem u Allaha, džellešanuhu, činenjem dobrih dijela i klonenja loših!"

 

11. Juli 2008 | 25

Komentari: Nema komentara

Komentirajte