informativniislamskičasopis
0

Prepreke na putu jačanja imana

Ehli-sunnet vel-džemat smatra da se iman povećava i smanjuje. U komentaru hadisa broj 80 u Muslimovom Sahihu, imam Nevevi rekao je: “U ovom hadisu ukazuje se na to da se iman  povećava i da se smanjuje.”

Iman se povećava činjenjem dobrih djela, a smanjuje se činjenjem grijeha, kao što je rekao imam Ahmed b. Hanbel: “Iman se povećava i smanjuje. Povećava se činjenjem dobrih djela, a smanjuje ostavljanjem dobrih djela.” (Lalekai, Usuli i’tikad)

Vjernik koji želi dostići što veće deredže (stepene) u Džennetu, radit će na tome da svoj iman stalno jača i na tom putu čuvat će se svega što njegov iman čini slabijim.

U ovom tekstu navest ćemo nekoliko prepreka na putu jačanja imana svakom ko na njih naiđe, a ne nađe načina da ih preskoči ili zaobiđe. Većina prepreka koje ćemo navesti u tekstu javljaju se kao lične navike, stoga onaj kod koga se one nađu treba poraditi na tome da ih što prije od sebe otkloni.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

15. July 2017 | Adnan Nišić, prof. | Da'va | 79

Komentari: Nema komentara

Komentirajte