informativniislamskičasopis
0

Ramazan i post u njemu

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili nahranjivanje siromaha. Mudrost toga je postepenost u propisivanju vjerskih obaveza kako bi se lakše prihvatile, kao što je bio slučaj sa zabranom alkohola. Nakon toga je post postao stroga obaveza, a nahranjivanje siromaha postade obaveza onom ko nije u stanju postiti niti se očekuje da će kasnije biti u stanju. Uzvišeni Allah je učinio ibadete raznovrsnima kako bi iskušao Svoje robove; da li će izvršiti samo ono što se slaže sa njihovom prirodom ili će izvršiti sve što Allah traži. Razmislimo li o ibadetima poput namaza, zekata, posta ili pak hadždža vidjećemo da su neki od njih isključivo tjelesni ibadeti, dok su drugi isključivo meterijalni ibadeti u kojima se žrtvuje imetak, a neki su pak pomiješani tako da se ulaže tjelesni trud i materijalna sredstva. Po tome se prepoznaje škrtac od plemenitog, jer možda je nekom lahko klanjati stotinu rekata, ali, samo ga za novac ne pitaj. Drugom je opet lahko dati novac ali mu je teško klanjati. Stoga je šerijat propisao različite ibadete kako bi izašli na vidjelo iskreni Allahovi robovi a i oni koji slijede svoje prohtjeve. Na primjer, namaz je isključivo tjelesni ibadet, dok je zekat isključivo materijalni ibadet, a hadždž je sastavljen od tjelesnog i materijalnog ibadeta. Takav je i džihad na Allahovom putu, u njemu je sadržana tjelesna i materijalna žrtva. Ponekad ibadet predstavlja suzdržavanje od onog što je čovjeku drago a ponekad iziskuje odricanje od onog što čovjek voli. Post je primjer suzdržavanja od onog što je čovjeku drago, a zekat je primjer davanja onog što čovjek voli. Imetak je drag čovjeku i neće ga dati osim za nešto što mu je još draže tj. Allahovo zadovoljstvo.

 

Vrijednost posta

Na vrijednost posta upućuju mnogi hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio." (Buharija i Muslim) U drugom hadisu kaže Ebu Hurejre, radijallahu anh: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolazkom ramazana, govorio je: "Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci." (Ovo je tekst hadisa kojeg bilježi En-Nesai, a u značenju je zabilježen kod Buharije i Muslima.) Prenosi Sehl ibnu Sa'd da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Doista u Džennetu ima kapija koja se zovu Er-Rejjan, kroz nju će na Sudnjem danu ulaziti postači i niko drugi s njima neće ulaziti kroz tu kapiju. Biće upitano: 'Gdje su postači?' Pa će ulaziti, a kada uđe posljednji od njih zatvorit će se pa niko poslije njih neće ući kroz tu kapiju." (Hadis bilježi Muslim i drugi.)

 

Obaveznost posta u Ramazanu

Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza. Rekao je Uzvišeni Allah: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili." (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika, sallallhu 'alejhi ve sellem, da je rekao: 'Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.'" (Buharija i Muslim) Postiti Ramazan je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji je upoznat sa propisom posta i njegovom obavezom. Pored toga, Islam, svojom lahkoćom i plemenitošću, dozvoljava ostavljanje posta sljedećim osobama: putniku, trudnici i dojilji, ukoliko se boji da će post naštetiti njoj ili njenom djetetu, osobi koja nije u stanju postiti zbog starosti ili bolesti, dok ženi u vrijeme menstruacije (hajza) ili nifasa nije dozvoljeno postiti, niti bi joj post bio ispravan.

 

Stvari koje je lijepo da postač poznaje

Ranije smo naveli neke od hadisa koji upućuju na vrijednost posta, međutim, neće svaki postač ostvariti te nagrade. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi..." (Ahmed i Ibnu Madže, sahih) Zato, upoznajmo se sa onim što kvari post i sa adabima posta. Uzvišeni Allah u jednom ajetu spominje osnove svega onog što kvari post, a to su jelo piće i polni odnos. Rekao je Uzvišeni: "Zato se sada sastajte sa ženama vašim u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio i jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do noći." (Prijevod značenja El-Bekara, 187.) Postaču je jasno da se mora suzdržati od jela pića i polnog odnosa, međutim, postoje mnoge druge stvari oko kojih je u nedoumici da li mu kvare post ili ne. U narednim redovima je pojašnjenje tih nejasnoća:

- Postaču je dozvoljeno ispirati usta i nos. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "... i pretjeruj prilikom izapiranja nosa osim kada postiš." (Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) Postaču je dozvoljeno, čak i kada ne uzima abdest ili gusul, da izapire usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije. Vlažnost koja nakon pranja bude u ustima ne kvari post makar se i progutala zajedno sa pljuvačkom.Ukoliko bi postač oprezno izapirao usta ili nos ali mu se desi da i pored opreznosti nehotično popije nešto vode, to mu neće pokvariti post po ispravnijem mišljenju učenjaka.

- Ukoliko je postač u potrebi za kušanjem hrane, kao na primjer kuhar kada želi da zna da li je hrana dovoljno slana, može ispitati ukus hrane tako što će je staviti na jezik pazeći da nešto ne ode niz grlo. Rekao je ibnu Abbas, radijallahu anhuma: "Nema smetnje da postač ispita kiselost ili nešto drugo ukoliko hrana ne ode niz grlo." (Ibnu ebi Šejbe, hasen ligajrih) Bezpotrebno probavanje hrane je pokuđeno, ali ne kvari post kao što ga ne kvari ispiranje usta.

- Žvakaća guma koja nema ukusa i ne luči tekućine je pokuđena jer suši grlo i povećava žeđ, a ako luči tekućine koje silaze niz grlo onda kvari post kod džumhura učenjaka.

- Obavljanje hidžame i davanje krvi ne kvari post po ispravnijem mišljenju. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, obavio hidžamu dok je postio. (Buharija) Međutim, u drugom hadisu Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Pokvario je post onaj ko drugom obavlja hidžamu i onaj kome se obavlja." (Ebu Davud i Tirmizija, sahih) Ovim hadisom se misli da hidžama može uzrokovati prekid posta. Stoga je hidžama pokuđena onom koga će oslabiti a zabranjena onom koga će toliko oslabiti da će morati prekinuti post. U značenju hidžame je i davanje krvi.

- Nenamjerno povraćanje ne kvari post za razliku od namjerno izazvanog povraćanja. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Nije dužan napaštati onaj koga nadvlada povraćanje, dužan je napostiti onaj ko namjerno izazove povraćanje." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih)

- Ukoliko muž za vrijeme posta poljubi ženu neće time pokvariti post, jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, znao poljubiti neku od svojih žena za vrijeme posta.(Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je vladao svojim prohtjevima, a onaj ko ne vlada svojim prohtjevima ne treba se stavljati na kušnju jer nadražaj koji dovede do izlaska sjemena kvari post.

- Ako bi se desilo postaču da zaspe te u snu postane džunub to mu neće pokvariti post i na tome su učenjaci složni, a ako bi imao u toku noći odnos sa ženom pa tako osvanuo kao džunub ni to mu nebi pokvarilo post po mišljenju većine učenjaka. Dokaz za to je hadis Aiše radijjallahu anha u kojem kaže da je Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, znalo zateći jutro a on džunub zbog odnosa, pa bi se okupao i postio. (Buharija i Muslim)

- Nema smetnje da se postač okupa radi rashlađivanja. Iz predhodnog hadisa razumijemo da se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kupao za vrijeme posta, a ashabi su gledali Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako sipa na glavu vodu dok je postio kako bi time ublažio vrućinu ili žeđ. (Ebu Davud, sahih)

 

Savjeti postačima

U našem vremenu se pojavilo mnoštvo drugih stvari koje postača stavljaju u nedoumicu, stoga je potrebno ukazati na njihov propis kako bi znali da li kvare post ili ne. Islamski pravni kolegij sa sjedištem u Džidi je donio slijedeći zaključak (93/1/10), post neće biti pokvaren upotrebom:

Kapi za oko, uho ili nos te uzimanjem tableta koje se stavljaju ispod jezika ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla.

Materija koje se unose u tijelo putem kože poput kreme i masti, kao što ni kupanje ne kvari post. Medicinskog pribora koji se unosi u tijelo radi pregleda, osim ako se unose u želudac pa uz njih bude unešena tečnost.

Inekcija koje se daju u kožu, mišiće ili vene ukoliko nisu hranjive, poput infuzije.

Uspavljujućih gasova, ukoliko se bolesniku ne daju hranjive tvari.

Dozvoljeno je popravljanje, vađenje ili čišćenje zuba ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla.

Ljekar - musliman treba savjetovati pacijente da odgode upotrebu pomenutog do vremena iftara ukoliko odgoda ne šteti. Ukoliko postač pojede ili popije iz zaborava, ili ako mu prašina uđe u usta bez namjere, to mu neće pokvariti post. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko zaboravi, za vrijeme posta, pa nešto pojede ili popije neka upotpuni post, njega je Allah nahranio i napoio." (Buharija i Muslim) Sunnet je požuriti sa iftarom, a sehur odgoditi, jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ljudi su u dobru sve dok požuruju sa iftarom."(Buharija i Muslim) Musliman je obavezan kloniti se gibeta, nemimeta, laži, svađe, prepiranja, lažnog svjedočenja, javnih i tajnih grijeha u svim vremenima a naročito za vrijeme posta. Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: "Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi ženi i neka se ne svađa a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao neka kaže: Ja postim!" (Buharija i Muslim) Rekao je naš voljeni Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko se ne prođe lažnog govora i rada po njemu, pa Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i piće." (Buharija) Vrijeme posta treba ispuniti učenjem Kur'ana, zikrom i spominjanjem Allaha Uzvišenog. Molim Allaha, tebareke ve te 'ala, da nam znanje poveća i da nam olakša rad po njemu.


 

 

 

1. Septembar 2007 | dr. Hakija Kanurić | 20

Komentari: Nema komentara

Komentirajte