informativniislamskičasopis
0

Ramazanski dar Ummetu - Najmlađi nosioc idžaze iz Bosne i Hercegovine

Dvanaestogodišnji mladi hafiz Abdullah Porča iz Sarajeva, rođen 1996-te godine u porodici koja slovi za kuću hafiza u Bosni i Hercegovini pored toga što je sa najboljom ocjenom odličan položio hifz pred komisijom vrsnih učača i hafiza Kur'ana u Medini, gradu Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon posebnog stručnog ispita dobio je idžazu iz oblasti kiraeta - učenja i poučavanja Kur'ana sa veoma jakim senedom - lancem prenosilaca u kojem su najčuveniji učenjaci i imami kiraeta kroz istoriju Islama


Predavanje idžaze (lanca prenosilaca kiraeta Kur'ana) kroz istoriju Islama predstavlja poseban oblik garancije i diplome o osposobljenosti nekoga u pogledu određene grane nauke i sposobnosti dotičnog da druge tome poučava. Kada je riječ o Kur'anu onda su uslovi mnogo strožiji i odgovornost i čast samim tim veća.
 
Dvanaestogodišnji mladi hafiz Abdullah Porča iz Sarajeva, rođen 1996-te godine u porodici koja slovi za kuću hafiza u Bosni i Hercegovini pored toga što je sa najboljom ocjenom odličan položio hifz pred komisijom vrsnih učača i hafiza Kur'ana u Medini, gradu Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon posebnog stručnog ispita dobio je idžazu iz oblasti kiraeta - učenja i poučavanja Kur'ana sa veoma jakim senedom - lancem prenosilaca u kojem su najčuveniji učenjaci i imami kiraeta kroz istoriju Islama kao što je  imam hafiza i hudžetul kurrai Ibnul Džezeri, hafiz Ebu Amr Osman b. Seid Ed-Dani, šejh Tahir b. Galbun, šejhovi karija Misira Ahmed b. Muhammed Selmuneh i Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed Es-Saig i imam Abdurrahman El Bagdadi, šejhul Islam Ebu Jahja Zekerijja el-Ensari, istaknuti šejh Abdurrahman El-Edžhuri, imam Eš-šatibi i Ebu Davud Sulejman b. Nedžah. Lanac prenosilaca seže sve do ashaba Posljednjeg poslanika Muhammeda alejhissalatu vesselam Osmana b. Affana, Alije b. Ebi Taliba, Abdullaha b. Mesuda, Zejd b. Sabita i Ubejj b. Kaba koji su direktno preuzeli učenje od Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem.

Ovakav izuzetan uspjeh na prvom mjestu leži u posebnoj Allahovoj, dželle ve 'ala, nadarenosti nekoga u učenju i pamćenju, a nakon toga trudu i zalaganju kao i sredini u kojoj se nalazi. Muhaffiz-instruktor hifza mladog hafiz Abdullaha je poznati sarajevski hafiz Fadil ef. Porča, koji je još prije hifzu instruirao i svoje dvoje djece hafiz Muhammeda i hafiz Eminu. Instruktor u kiraetu hafiz Abdullahu je bio otac mu hafiz magistar šejh Muhamed Fadil Porča poznati da'ija svjetskog glasa koji upravo doktorira na kur'anskim naukama. Nana mu je hafiz Nadžija, rahmetullahi 'alejha, završila hifz pred poznatim hafizom Semićem iz Visokog još kao djevojka. Brat mu Hamza i sestra Zejneba takođe su naučili Kur'an napamet i sada se spremaju za ispit. Njegove ostale sestre i braća na putu su završetka hifza inšaAllah. Kažemo: MašaAllah, TebarekAllah.
Bilo je pravo oduševljenje u ulemanskim krugovima Medine da dijete od dvanaest godina iz Bosne i Hercegovine dobije idžazu kojom stiče pravo da poučava druge i prenosi lanac prenosilaca dalje. To je najmlađi slučaj poznat i u tamošnjim krugovima, jer se radi o posebnoj sposobnosti, a i odgovornosti koja se ovim prenosi na nekoga. Odmah je predložen za poseban program pripremljen za hafize hadisa kojeg se istog trena svojski prihvatio. Vrijedno je spomenuti da isti lanac prenosilaca nosi i poznati imam džamije Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, šejh El-Huzejfi.

Hafiz Abdullah je najbolji đak u školi, a arapski jezik govori kao i svoj maternji. Ovakve primjere treba podržati i podsticati i nastojati da ih bude više. Istinskim zalaganjem za Islam i temeljitim znanjem prenešenim preko pouzdanih učenjaka Ummeta nadati se da će se i naše stanje popraviti.

5. Septembar 2008 | 26

Komentari: Nema komentara

Komentirajte