informativniislamskičasopis
0

Rušenje idolopokloničkih hramova

Slanje Halida b. Velida u pleme Benu Džuzejma

U mjesecu ševvalu osme godine po Hidžri, prije Bitke na Hunejnu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na čelu odreda vojske sastavljene od tri stotine i pedeset ljudi iz plemena Sulejm, Mudledž, te od ensarija i muhadžira, poslao je Halida b. Velida u pleme Benu Džuzejma, da ih pozove u islam. Kada su ljudi iz plemena Benu Džuzejma vidjeli Halida kako dolazi s vojskom, latili su se oružja. Halid im reče: “Ostavite oružje, drugi su ljudi već primili islam!” Jedan od njih po imenu Džahder povika: “Teško vama, o Benu Džuzejme! To je Halid! Allaha mi, ako odložite oružje, bit ćete zarobljeni, a zatim pobijeni! Ja neću odložiti svoje oružje!” Oni su ga smirivali dok konačno i on nije odložio oružje. Nakon toga, Halid je naredio da ih povežu, a onda ih je pozvao u islam. Oni nisu znali reći: “Primili smo islam”, nego su počeli govoriti: “Promijenili smo vjeru!” Halid je naredio da neki budu ubijeni, a neke je zadržao u zarobljeništvu. Tome su se usprotivili neki ashabi, pa je podijelo zarobljenike među borcima koji su bili s njim. Sljedećeg dana naredio je da svako ubije svoga zarobljenika, ali neki ashabi poput Abdullaha b. Omera i drugih, to su odbili, a neki su izvršili Halidovu naredbu. Nakon povratka u Medinu, o Halidovom postupku obavijestili su Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se razljutio, podigao ruke i rekao: “Allahu moj, ja se odričem onoga što je uradio Halid!”

U vezi sa nastalom situacijom u plemenu Benu Džuzejma, između Halida i Abdurrahmana došlo je do žučne rasprave. Abdurrahman se bojao da je razlog Halidovog postupka osveta za amidžu Fakiha b. Mugiru, kojeg je u pagansko doba ubilo pleme Džuzejma. Možda na ovu svađu ukazuje hadis koji bilježi Muslim, a u kojem se navodi da su se Halid i Abdurrahman posvađali, pa je Halid uvrijedio Abdurrahmana, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tim je povodom rekao: “Nemojte vređati moje ashabe! Kada bi jedan od vas udijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao pregršt, čak ni pola pregršta koji oni udijele!”

Nakon toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Aliju da im vrati njihove sužnje i da ih daruje kako bi ih udobrovoljio i iskupio se za pogibiju njihovih saplemenika.

Ovo je bio Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, način da pruži utjehu i ublaži tugu plemena Benu Džuzejma.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

12. August 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 73

Komentari: Nema komentara

Komentirajte