informativniislamskičasopis
0

Šta nam oporučuje selef

Ebu-Se'id el-Hudri, radijallahu 'anh, oporučio nam je rekavši: "Na tebi je: da se bojiš Allaha, subhanehu ve te'ala, jer je bogobojaznost glava svake stvari; da spominješ Allaha, subhanehu ve te'ala, i da učiš Kur'an, jer je u tome tvoj spomen i kod stanovnika nebesa i kod stanovnika Zemlje i na tebi je da šutiš, osim kada je u pitanju istina, doista ćeš time savladati šejtana!"

Džundub b. Abdullah, radijallahu 'anh, nam je oporučio: "Oporučujem vam bogobojaznost i oporučujem vam Kur'an! Doista je Kur'an svjetlo u mrkloj noći i uputa danju. Radite po njemu što god možete više. Ako te spopanu iskušenja, žrtvuj svoj imetak a nikako svoju vjeru. Ako se iskušenja nastave, žrtvuj svoj imetak i svoj život, ali vjeru sačuvaj. Doista je propalica onaj koji upropasti svoju vjeru! Znaj da nema siromaštva, nakon Dženneta, niti bogatstva nakon Vatre!"

Vuhejb b. El-Verd, rahmetullahi 'alejh, je rekao: "Neka briga nijednog od vas ne bude mnoštvo djela, već njegovo propisno i lijepo obavljanje. Doista, rob ponekad se klanja svome Gospodaru, subhanehu ve te'ala, a pri tome Mu čini grijeh! Ponekad posti i u toku posta griješi prema Allahu, subhanehu ve te'ala. Boj se Allaha da ne psuješ i ne proklinješ šejtana javno, a u tajnosti si njegov drug!"

El-Hasan El-Basri, rahmetullahi 'alejh, je rekao: "Samo je vjernik čovjek s najljepšim djelima i najvećim strahom. Ukoliko udijeli koliko je brdo od svoga imetka, neće biti siguran od džehennemske kazne. Njegova djela i njegovo dobročinstvo neće se povećati a da se pri tome neće povećati i njegov strah od Allaha, subhanehu ve te'ala. Dok, munafik kaže: 'Loši ljudi su mnogobrojni. Meni će biti oprošteno i nema opasnosti po mene.' Tako da čini loša djela, a nada se dobru od Svevišnjeg Allaha."

Imam Muveffikuddin el-Bagdadi, rahmetullahi 'alejh, je rekao: "Neophodno je da tvoj život bude poput života prvih generacija. Isčitavaj životopis Allahovog  poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Istražuj djela svoga Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Zadovolji se onim što se od njega prenosi i nastoj da se što više poistovjetiš s njim. Ko ne bude očekivao tegobe na putu traženja znanja, doista, neće ni osjetiti slast tog znanja. Ko se ne bude trudio, doista, neće ni uspjeti. Kada prestaneš s učenjem i razmišljanjem, uposli svoj jezik spominjanjem Svevišnjeg Allaha, naročito pred spavanje. Ako te na dunjaluku obraduje neka vijest, sjeti se smrti i njene blizine. Ako te, pak, zadesi žalost, izgovori riječi: Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un - Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti! Ako te spopane nemar, traži oprosta. Znaj da vjera islam ima svoj miris koji upućuje na njenog nosioca, sljedbenika. Ima svoje svjetlo koje ukazuje na njenog sljedbenika. O Ti Koji oživljavaš mrtva srca imanom, sačuvaj nas strasti čiji je završetak propast i udalji naša srca od prezrenog dunjaluka sa iskrenosti prema Tebi, subhanehu ve te'ala!"
19. Februar 2008 | 22

Komentari: Nema komentara

Komentirajte