informativniislamskičasopis
0

Tefsir sure El-Felek

(1)  Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja,

(2)  od zla onoga što On stvara,

(3)  i od zla mrkle noći kad razastre tmina,

(4)  i od zla onih koje u uzlove pušu,

(5)  i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.”

 

Opće informacije o suri

Sura El-Felek je 113. sura u Kur’anu. Ima 5 ajeta, 23 riječi i 74 harfa. (Tefsir Hazin)

Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju riječju kul reci.

Naziva se El-Felek po istoimenoj riječi spomenutoj u prvom ajetu.

Komentatori Kur’ana razilaze se u pogledu toga da li je sura El-Felek mekanska ili medinska sura.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 75

Komentari: Nema komentara

Komentirajte