informativniislamskičasopis
0

Zanimljivosti - broj 82

Sultan Nuruddin Zenki

Nuruddin Mahmud b. Zenki et-Turki ez-Zenki (511.–569. h. g. / 1117.–1173.) bio je sultan Halepa i Mosula, a postao je i sultan Damaska i velikog dijela Šama. Njegova vojska pod komandom Eseduddina Širka, amidže čuvenog muslimanskog vojskovođe Salahuddina Ejjubija, ulaskom u Kairo 564. h. g., nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, konačno je srušila Fatimijski hilafet.

Salahuddin Ejjubi bio je jedan od vojskovođa sultana Mahmuda Zenkija, te je nakon njegove smrti, a spletom raznih okolnosti, poput smrti Mahmudovog maloljetnog nasljednika, preuzeo sultanat, jer je dinastija Zenki ostala bez nasljednika, a Salahuddin je tada već bio najutjecajniji vojskovođa sultanata kojem se pokorava moćna i brojna egipatska vojska.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Januar 2018 | 82

Komentari: Nema komentara

Komentirajte