informativniislamskičasopis
0

Znakovi primljenog hadža

Koliko god su prvaci iz reda naših ispravnih prethodnika – selefa brinuli da svaki njihov ibadet bude urađen iskrenog i čistog nijeta, i da bude u skladu sa praksom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon ibadeta itekako su strepili pitajući se da li je Uzvišeni primio njihov ibadet. U tom smislu nakon ibadeta molili su svoga Gospodara da primi njihova dobra djela. Tako je jedan od selefa imao običaj nakon svakog dana posta obratiti se Allahu sljedećom dovom: “Gospodaru moj, primi moj post u ovome danu, i upiši ga u dobra djela, jer Ti primaš djela samo od bogobojaznih.” (Sujuti, Ed-Derrul-Mensur)

Njihova strepnja i bojaznost da li je njihov ibadet primljen kod Uzvišenog ili odbijen nije prestajala dokle god su boravili na ovom svijetu. Tako se prenosi da je jednom prilikom, kad je jedan siromašni dječak zatražio nešto od Ibn Omera, radijallahu anhu, a ovaj naredio svome sinu da mu dadne jedan zlatnik, sin proučio Ibn Omeru dovu: “Molim Allaha da primi ovo od tebe, oče moj!” Tada mu Ibn Omer reče: “Eh, kada bih samo znao da je Uzvišeni Gospodar od mene primio samo jednu sedždu, smrt bi mi bila draža od života. Da li znaš od koga Allah prima dobra djela? Zaista Allah prima dobra djela od onih koji su bogobojazni!” (Ibn Abdulberr, Et-Temhid; Sujuti, Ed-Derrul-Mensur)

Stoga su učenjaci selefa istraživali znakove po kojima bi dobili neke naznake na dunjaluku da je Uzvišeni primio njihova djela, kako bi umanjili strah od onoga što ih čeka na Sudnjem danu, i kako bi zahvalili Uzvišenom na blagodati prihvatanja ibadeta.

U nastavku teksta navest ćemo neke od tih znakova primljenog ibadeta, pa ko ih prepozna kod sebe, neka zahvaljuje Uzvišenom što je baš njega odabrao da bude od bogobojaznih, a ko ih ne prepozna, neka onda poradi na iskrenosti u ibadetima i u slijeđenju sunneta, i neka bude uporan u tome sve dok se ne pojave neki od ovih znakova.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

31. Juli 2018 | Adnan Nišić, prof. | 85

Komentari: Nema komentara

Komentirajte