Info

Pred vama je novi i osvježeni El-Asr sajt! Nakon dužeg vremena, odlučili smo, Allahovom voljom, da pripremimo novu strukturu i dizajn strana.

Šta je novo?

Što se tiče strukture sajta, skoro sve se i dalje nalazi na mjestu gdje ste to i navikli. Lista brojeva, autora, tekstova, pitanja i odgovora je na istim linkovima. Najveća strukturalna promjena je da su „kategorije” sada promijenile naziv u „teme”. Mislimo da je više u skladu sa našim jezičkim shvatanjima. I same promjene na sajtu možemo kategorisati, pardon - tematizirati, kao vizuelne, tehnološke i korisničke.

Vizuelno

Kao prvo, kao što se može odmah primjetiti, izgled je znatno drugačiji. Uključen je novi El-Asr logo, pa i kolor šema sajta to pokušava da prati. Slijedimo najnovije koncepte na polju dizajna i korisničnog iskustva: velika slova, izražene slike, optimizirano listanje... Fokus je na mobilnim uređajima - po našoj statistici broj mobilnih korisnika se približava procentu od 90% ukupnih korisnika! Dakle, mobilnost prije svega.

Tehnološki

Nova stranica prati najnovija dostignuća na polju internet stranica. Taj sistem, koji je pokrenut prvenstveno od strane socijalnih mreža, koristi najnovije pomake na polju dinamičnog prikaza (posebno JavaScript programskog jezika). Ovakav sadržaj se daleko brže učitava jer su stranice statički generisane (static websites), ali sa elementima dinamičnog i „responsivnog” prikaza (React). Bez bremena pozadinske baze podataka i „server side” skripti, imate direktan i do 10 puta brži pristup sadržaju. Stranice isto tako sada koriste sigurnosni certifikat (HTTPS), tako da je pristup u potpunosti kriptiran.

Korisnički

Strane koje su aktuelne se učitavaju „offline”, znači nakon što posjetite naš sajt jednom, sadržaju možete pristupiti i kada ste bez internet konekcije. Ovo je poznato kao progresivna web aplikacija (PWA). To znači da kraticu (shortcut) za sajt možete staviti na svoj mobilni telefon i koristiti kao mobilnu aplikaciju.

I još...

Kao i svaka promjena i ova naša iziskuje malo strpljenja. Moguće je da naiđete na povremene poteškoće što se tiče nove strukture i da stvari nisu na istom mjestu gdje ste i navikli. Komentari na tekstove su trenutno nedostupni, ali se nadamo da ćemo ih imati prije slijedećeg broja. Pokušali smo da minimiziramo takve probleme koji mogu eventualno nastati pri ovakvim poduhvatima. Kao i uvijek, vaši savjeti i prijedlozi su više nego dobrodošli!

Esselamu alejkum,

Redakcija El-Asr