Menu

Podmukli ubica

Pripremio Nezir Hodžić
Tema AhlakČitanje 1 minut

Pa kako se ne zastidiš

kada svoje dijete vidiš

da cigaru u usta stavlja

i time se ono zabavlja.

 

Pouči ga, dragi brate,

da mu usne Kur’an zbore,

a ne da mu mlada pluća

od duhana tiho gore.

 

Ne dozvoli, dragi brate,

da tvoj evlad ruši mladost,

karcinom je podmukao

i on ruši svaku radost.

 

Od trafike do cigare

ti ulažeš svoje pare,

pa od kuće do bolnice,

od bolnice do grobnice,

završetak vrlo ružan,

a ti osta vječno tužan.

 

Opravdanje nećeš naći

Na Sudnjem, brate, danu,

Jer si znao da je propast

u prokletome duhanu.

 

Pa vam duhan poručuje:

Neka svaki pušač čuje,

Ja sam zao i ohol,

gori nego alkohol.

 

Od koristi da ti bude hrana,

Onda, brate, kani se duhana.

Tvoje tijelo hoće vitamina

okani se, brate, nikotina.

 

Poruku sam razumio

te sam duhan ostavio,

evo sad od ovog dana

hoću život bez duhana!