Menu

Vrijednost ashaba

Tema Da'vaČitanje 7 minuta

Ima onih koji loše govore o ashabima i napadaju ih, misleći da time čine dobro i da podržavaju pravdu. Takvi nisu postigli ni najmanji dio onoga što su ashabi uradili od dobra i doprinosa ovoj vjeri. Tako su na taj način prvo sebi zatvorili put upute, jer preziru one koje vole Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a onda odbacuju one koji su nam vjerodostojno prenijeli vjeru i pokazali se i dokazali da su iskreni i pouzdani. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je da se o njegovim ashabima ne govori loše, jer oni imaju toliku vrijednost da ih niko ne može u tome dostići. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte loše govoriti o mojim ashabima! Nemojte loše govoriti o mojim ashabima! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi neko od vas udijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao pregršt nekog od njih, niti pola toga.” (Muttefekun alejhi) 


Ashabi, radijallahu anhum, pohvaljeni su u dva vahja: Kur’anu i sunnetu, zbog njihove vrijednosti, poznavanja vjere i zalaganja za nju. Vjernici ih priznaju, vole, spominju u hajr dovama, brane od napada zlonamjernika i neznalica, ne raspravljaju o onome što se među njima dešavalo, imaju najljepše mišljenje o njima i u njih se ugledaju u svakom dobru. Uzvišeni Allah kaže: “Oni koji poslije njih dolaze – govore: ‘Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, milosrdan i milostiv.’” (El-Hašr, 10)

To je vid zahvalnosti za ono što su učinili za islam i muslimane i zato što su zaslužni, sa Allahovom pomoći, da istina dođe do kasnijih generacija, kojima pripadamo i mi. Ashabi su, pored toga što su nam tevaturom prenijeli Allahov govor, Kur’an, vjerno i predano dostavili i Poslanikove hadise, na što ih je podstakao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Zejd b. Sabit kazuje: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Allah prosvijetlio čovjeka koji čuje od nas hadis, pa ga zapamti dok ga ne prenese, može se desiti da neko ko nosi znanje prenese onome ko je od njega učeniji, a može se desiti da neko ko nosi znanje nije u njega upućen.’” (Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio sahihom) Što vrijeme više odmiče od tih prvih najboljih generacija, sve je više iskušenja i ljudi sve više slabe u vjeri. To ne znači da nema pojedinaca i skupina koji se drže izvornog Pravog puta, jer je dobro u ovom ummetu do Sudnjeg dana, ali gledajući generalno na cjelokupnu generaciju u svakom vremenu, stanje je sve lošije. 

Zubejr b. Adijj kazuje: “Došli smo Enesu b. Maliku, radijallahu anhu, pa smo mu se požalili na ono što nam radi Hadždžadž, a on je rekao: ‘Strpite se, jer vam neće doći vrijeme a da ono poslije njega neće biti gore, sve dok se ne susretnete sa svojim Gospodarom. Čuo sam to od vašeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.’” (Buhari) Zlo se neprestano povećavalo sve dok se nije otvoreno pojavio širk i novotarije među mnogima, čak i kod nekih koji se pripisuju znanju i bave poučavanjem i pisanjem, do te mjere da su javno počeli pozivati u zabludu.

Ima onih koji loše govore o ashabima i napadaju ih, misleći da time čine dobro i da podržavaju pravdu. Takvi nisu postigli ni najmanji dio onoga što su ashabi uradili od dobra i doprinosa ovoj vjeri. Tako su na taj način prvo sebi zatvorili put upute, jer preziru one koje vole Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a onda odbacuju one koji su nam vjerodostojno prenijeli vjeru i pokazali se i dokazali da su iskreni i pouzdani. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je da se o njegovim ashabima ne govori loše, jer oni imaju toliku vrijednost da ih niko ne može u tome dostići.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte loše govoriti o mojim ashabima! Nemojte loše govoriti o mojim ashabima! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi neko od vas udijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao pregršt nekog od njih, niti pola toga.” (Muttefekun alejhi)

Tri su vrste onih koji su se oglušili o ovu strogu zabranu i upozorenje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

● Prva i najgora vrsta jesu oni koji govore da su svi ashabi nevjernici ili oni koji nevjernicima smatraju većinu ashaba. Nema sumnje da oni koji to govore i vjeruju u to, nisu muslimani ili ako su bili, time su izašli iz vjere.

● Druga vrsta jesu oni koji loše govore o ashabima i proklinju ih, ali ne govore za njih da su nevjernici. Takvi su počinili veliki grijeh koji sa sobom nosi kaznu, zbog kršenja i suprotstavljanja jasnim šerijatskim dokazima i propisima. U vezi s tim jednoglasno su se složili svi islamski učenjaci, a ono oko čega su međusobno raspravljali jeste da li takvi izlaze iz vjere ili ne.

● Treća vrsta jesu oni koji ashabe opisuju nečim lošim, što direktno nema odraza na njihovo ubjeđenje o vjerovanju ashaba, ali na taj način žele umanjiti njihovu vrijednost i potcijeniti njihov rad za ovu vjeru. To je strogo zabranjeno i veliki grijeh, koji ima za posljedicu skretanje sa Pravog puta i udaljavanje od ashaba koji su bili upućeni i najbolje među ljudima poznavali vjeru, jer su je direktno uzimali od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhu ve sellem, i prisustvovali događajima u povodu kojih su objavljeni mnogi ajeti i izrečeni mnogi hadisi.

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema ni jednog vjerovjesnika kojeg je Allah poslao među neki narod prije mene a da u svom narodu nije imao pomagače i ashabe koji su prihvatali njegovu praksu i slijedili njegove naredbe. Nakon toga zamijenili su ih loši potomci koji nisu radili prema onome što su govorili, a radili su ono što im nije naređeno, onaj koji im se bude suprotstavljao rukom, on je vjernik, onaj koji im se bude suprotstavljao jezikom, on je vjernik, onaj koji im se bude suprotstavljao srcem, on je vjernik, a iza toga nema imana ni koliko makovo zrno.” (Muslim)

Da Uzvišeni Allah podari da hodimo Pravim putem kojim su kročili ashabi, koji su ispravno i iskreno vjerovali i dobra djela činili! Amin!