Menu

Znanje i odlučnost

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Uz znanje, potrebna je čvrsta volja i odlučnost kako bi se postigao uspjeh i ostvario cilj, sa Allahovom pomoći. Svaki musliman koji se njom okiti, stabilan je u svojoj vjeri, zahvalan je na blagodatima, strpljiv u iskušenjima i iskren i ustrajan u ibadetima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je odlučnost u dovama kojima je molio Uzvišenog Allaha. Šeddad b. Evs, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio nas je riječima kojima ćemo dovu činiti u našim namazima ili je rekao na kraju naših namaza: ‘O Allahu, ja Te molim za stabilnost u vjeri, i molim Te za odlučnost u razboritosti, i molim Te za zahvalnost na tvojim blagodatima, i za činjenje ibadeta Tebi kako je najljepše, i molim Te za čisto srce i iskreni jezik i molim Te za oprost onoga što Ti znaš i molim Te za dobro koje Ti poznaješ i molim Te da me zaštitiš od zla koje Ti poznaješ.” (Ahmed, hadis je hasen) 


Dva su osnovna svojstva koja je potrebno imati kako bi se postigao željeni cilj i ostvarilo ono što je čovjeku neophodno za napredak i pozitivan rezultat, sa Allahovom pomoći, kako na ovom tako i na budućem svijetu. Prvo je znanje na osnovu kojeg može da prepozna korisno od štetnog i jasno vidi pravac do svoga uzvišenog cilja. To znanje u kojem ne može biti greške i propusta sadržano je u Kur’anu i u sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. To je preduvjet svakog uspjeha i napretka. Kada se pouzdano zna i vjeruje da je zacrtani put ispravan i da su znakovi na njemu sigurni, onda je neuporedivo lakše stići do cilja i napori na tom putu su podnošljivi, jer se zna da je on ispravan i da u njega nema sumnje. Zato je prvo i osnovno što je nužno posjedovati ispravno i izvorno znanje uz čvrsto vjerovanje i duboko ubjeđenje. Oni koji rade bez znanja, po svojim pretpostavkama, ustvari tumaraju u tminama i lutaju bez cilja. Zato je i naređeno Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da od Uzvišenog Allaha traži da mu poveća znanje: “...i reci: ‘Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj!’” (Ta-ha, 114)

Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome Allah želi dobro, dadne mu razumijevanje vjere.” (Muttefekun alejhi)

Shvatanje vjere i njenih propisa sa sobom nosi pobožnost i ustrajnost u ibadetima. Imran kazuje: “Jednoga dana u vezi sa jednim pitanjem, rekao sam Hasanu el-Basriju: ‘O Ebu Seide, tako nisu rekli učeni’, na što mi on reče: ‘Sreća te stigla, a jesi li ikada video učenoga?! Učen je onaj koji nije privržen ovom svijetu, koji je naklonjen ahiretu, koji dobro poznaje svoju vjeru i ustrajan je u ibadetu svome Gospodaru.’” (Darimi)

Uz znanje, potrebna je čvrsta volja i odlučnost kako bi se postigao uspjeh i ostvario cilj, sa Allahovom pomoći. Svaki musliman koji se njom okiti, stabilan je u svojoj vjeri, zahvalan je na blagodatima, strpljiv u iskušenjima i iskren i ustrajan u ibadetima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je odlučnost u dovama kojima je molio Uzvišenog Allaha.

Šeddad b. Evs, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio nas je riječima kojima ćemo dovu činiti u našim namazima ili je rekao na kraju naših namaza: ‘O Allahu, ja Te molim za stabilnost u vjeri, i molim Te za odlučnost u razboritosti, i molim Te za zahvalnost na tvojim blagodatima, i za činjenje ibadeta Tebi kako je najljepše, i molim Te za čisto srce i iskreni jezik i molim Te za oprost onoga što Ti znaš i molim Te za dobro koje Ti poznaješ i molim Te da me zaštitiš od zla koje Ti poznaješ.” (Ahmed, hadis je hasen)

Na važnost čvrste i iskrene odluke i namjere ukazuje nam činjenica da se dobro djelo računa onome koji ga odluči učiniti makar ga i ne uradio.

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Allah već odredio dobra i loša djela, a zatim ih objasnio, pa ko ima namjeru da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kod Sebe kao puno dobro djelo. A ako ga namjerava učiniti pa ga učini, Allah mu ga upiše kod Sebe deseterostruko ili do sedam stotina puta višestruko uvećano. Ko ima namjeru učiniti loše djelo pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kod Sebe kao puno dobro djelo. A ako ima namjeru da ga uradi pa ga učini, Allah mu ga upiše kao jedno loše djelo.” (Buhari) Čak je moguće da neko sa manjim mogućnostima prestigne i nadmaši onoga sa većim, upravo zbog čvrste i iskrene namjere.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan dirhem pretekao je stotinu hiljada.” Prisutni upitaše: “Allahov Poslaniče, a kako?” On im reče: “Jedan je čovjek imao dva dirhema, pa je uzeo jedan i udijelio ga kao sadaku, a drugi je čovjek imao mnogo imetka, pa je uzeo od viška svoga imetka stotinu hiljada i udijelio ih kao sadaku.” (Nesai, a Albani kaže da je hadis hasen)

Izvorno znanje i iskrena namjera i odlučnost ključ su uspjeha, a to je spomenuo Uzvišeni Allah u ajetu koji se broji kao srž sure El-Fatiha: “Samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć molimo.”

Izvorno znanje zasnovano na Kur’anu i sunnetu, protumačeno od ashaba i onih koji su na njihovom putu, garancija je Pravog puta i zaštita od skretanja i lutanja. Čvrsta i iskrena odluka garancija je ustrajnosti na Pravom putu i dolaska do željenog cilja.

Da nas Uzvišeni Allah učini od posjednika izvornog znanja i iskrene odlučnosti na putu Njegovog zadovoljstva! Amin!