informativniislamskičasopis

Abdullah Nasup

0

Rušenje idolopokloničkih hramova

Slanje Halida b. Velida u pleme Benu DžuzejmaU mjesecu ševvalu osme godine po Hidžri, prije Bitke na Hunejnu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na čelu odreda vojske sastavljene od tri stotine i pedeset… Čitajte dalje

12. August 2016 | Abdullah Nasup | 73
0

Neuspjeli vojni puč u Turskoj

U noći sa petka na subotu 15. jula 2016. godine, u Turskoj je došlo do pokušaja vojnog udara i rušenja demokratski izabrane vlade. Pučisti su zauzeli zgradu državne televizije TRT, blokirali važne komunikacije u Ankari i Istanbulu. U to… Čitajte dalje

12. August 2016 | Abdullah Nasup | 73
0

Strah od gubljenja dunjaluka – uzrok okretanja od vjere

Historija ne bilježi da je postojala grupa postojana na Allahovoj uputi kojoj Allah nije podario snagu, zaštićenost i, u konačnici, vlast, nakon što su pripremljeni da nose emanet upravljanja životom na Zemlji. Mnogi ljudi nisu u… Čitajte dalje

12. August 2016 | Abdullah Nasup | 73
0

Bitka na Hunejnu

Vidjevši kako je ogromna muslimanska vojska, jedan ashab zadivljeno uzviknu: “Danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti!” Ova zadivljenost brojnošću nije se svidjela Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah je povodom tog… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Abdullah Nasup | 74
0

Opsada Taifa

Nakon Bitke na Hunejnu i pretrpljenog poraza, pripadnici plemena Sekif i Hevazin razbježali su se: jedna grupa, na čelu sa vojskovođom Malikom b. Avfom, pobjegla je u Taif i tu se dobro utvrdili i pripremili za eventualno opsadno stanje; drugi… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Abdullah Nasup | 75
0

Najvažniji događaji između Bitke na Hunejnu i Pohoda na Tebuk

Organiziranje prikupljanja zekata Nakon povratka u Medinu, krajem mjeseca zul-ka’de, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokrenuo je projekat izgradnje sistema uprave i naplate doprinosa. Nakon što je… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Abdullah Nasup | 76
0

Pohod na Tebuk – pohod tegobe

U mjesecu redžebu 9. h. g., Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je muslimanima da se pripreme za Pohod na Tebuk. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi polazio u neki pohod, običavao bi prikriti trag krećući iz… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Abdullah Nasup | 77
1

Povratak sa Tebuka u Medinu

Nakon što je na Tebuku proveo dvadeset dana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio se u Medinu. Po povratku je naredio da se sruši mesdžid razdora koji su izgradili licemjeri. Kada se približio Medini, dječaci su izašli u… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Abdullah Nasup | 78
0

Važni događaji između Pohoda na Tebuk i Oproštajnog hadža

Smrt Abdullaha b. Ubejja b. Selula, vođe licemjeraVođa licemjera Abdullah b. Ubejj b. Selul razbolio se krajem mjeseca ševvala, a umro je u mjesecu zul-ka’de devete godine po Hidžri.Kada je umro, njegov sin… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Abdullah Nasup | 79
0

Razlozi napada na Ibn Tejmijju

U sedmom hidžretskom vijeku, nakon što je dugo vremena bila potisnuta od strane različitih novotarskih akida u koje su zapali i obični muslimani i učenjaci, akida dobrih prethodnika ponovo je obasjala islamski ummet.U to vrijeme… Čitajte dalje

26. Novembar 2017 | Abdullah Nasup | 81