informativniislamskičasopis

Hakija Kanurić

1

Opća pravila islamskog poslovanja (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini) - drugi dio

Odnos muslimana prema drugima izgrađen je na iskrenosti i čestitosti. Kada se radi o razmjeni materijalnih koristi, iskrenost se očituje u tome da se pojasne skrivene mahane koje utječu na cijenu robe, a čestitost u tome da se ispoštuje… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | dr. Hakija Kanurić | 56
0

Nagradne igre i pokloni u modernom marketingu (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Ukoliko se pravo na učešće u nagradnoj igri stječe uplatom materijalne vrijednosti, takva se igra smatra kockom i stoga je zabranjena. Nagradne igre koje priređuju prodajni centri obično ne zahtijevaju posebnu uplatu, nego se pravo na… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | dr. Hakija Kanurić | 57
0

Murabeha – prodaja po narudžbi kupljene stvari uz profit (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Klasični učenjaci murabehom nazivaju kupoprodaju pri kojoj prodavač otkriva stvarnu cijenu koju je platio za nabavku robe, te na tu cijenu dodaje određeni profit, kao naprimjer, da prodavač kaže kupcu: “Ovo odijelo kupio sam za deset… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | dr. Hakija Kanurić | 58
0

Lizing poslovanje (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Ugovor na principu lizinga prvi put se pojavljuje, po nekim tvrdnjama, još u vremenu prije nove ere kada su stari Babilonci koristili takav ugovor za brodove i stoku. Po drugom mišljenju, lizing se prvi put pojavljuje u Velikoj Britaniji… Čitajte dalje

6. Mart 2014 | dr. Hakija Kanurić | 59
0

Dionice (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Forme i oblici partnerstva se mijenjaju i razvijaju, ali ljudska ćud ostaje ista. Svevišnji Allah, ukazujući na jednu negativnu pojavu zastupljenu među ortacima i poslovnim partnerima, kaže: “Mnogi ortaci čine nepravdu jedni… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | dr. Hakija Kanurić | 60
0

Osiguranje u svjetlu šerijata

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Različiti vidovi osiguranja nezaobilazni su u… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | dr. Hakija Kanurić | 61
0

Sklapanje braka putem interneta

U ranijim vremenima ugovori općenito, pa tako i brak, sklapali su se izravnim susretom stranki, a ponekad se to ostvarivalo putem pisama. Klasični islamski pravnici razmatrali su pitanje validnosti sklapanja braka putem pisama i o tome su… Čitajte dalje

19. Septembar 2014 | dr. Hakija Kanurić | 62
0

“Brak posjetitelja” – misjar

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu.“Brak posjetitelja” (misjar)… Čitajte dalje

13. Novembar 2014 | dr. Hakija Kanurić | 63
0

Olakšani brak ili “brak prijatelja”

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Svevišnji Gospodar poručio je Svojim robovima:… Čitajte dalje

16. Januar 2015 | dr. Hakija Kanurić | 64
0

Brak iz interesa

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Brak iz interesa nema za cilj stvarno… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | dr. Hakija Kanurić | 66