informativniislamskičasopis

Muaz Smajlović

0

Nadnaravnost izbora riječi u Kur’anu

Kur’an je Božija mudžiza, nadnaravno djelo, mudžiza koja je data posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, a koja je vječita, nadnaravna u bilo kojem… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Muaz Smajlović | 86
0

Međusobna povezanost kur’anskih sura

Opće je poznato da postoje dva redoslijeda kur’anskih sura i ajeta: redoslijed prema objavljivanju ajeta Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i redoslijed sura i ajeta u Mushafi.… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Muaz Smajlović | 87