informativniislamskičasopis

30

0

Zar smo sigurni od Allahove kazne

Odnos prema Allahovoj knjizi je alarmantan. Čitanje se svodi na vrlo mali broj ajeta ili stranica, a pojedine osobe i pored dugog "staža" u vjeri još ne znaju čitati Kur`an kako treba, a da i ne govorimo o čitanju sa razmišljanjem.… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Djela koja izvode iz islama (četvrti dio)

Od djela odmetništva od islama je podržavanje mušrika protiv muslimana, tj. potpomaganje. Podržavanje ima značenje potpomaganja, tj. da potpomogneš nevjernike u borbi protiv muslimana, ili u nanošenju štete i nepravde. Također i onaj… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

El-'Izz Ibn Abdisselam

El-'Izz se okrenu Sultanu i pozva ga: "O Ejjube, šta ćeš imati kao izgovor pred Allahom kad ti kaže: 'O Ejjube, zar ti nisam podario vlast nad Misirom, a ti potom dozvolio prodaju opojnih pića'?" A vladar reče: "Zar se to dešava?" El-'Izz… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Guraba - stranci

Onaj ko želi da dostigne stepene guraba (stranca) neka bude strpljiv na grubosti svojih roditelja, svoje žene, svoje braće i svojih bližnjih. Pa ako neko kaže: ‘Zašto su osorni prema meni, a ja sam im blizak, uporni su da raskinu naše… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | Nermin Smajlović, prof. | 30
0

Kataklizme na horizontu

CERN je naziv evropske organizacije za proučavanje nuklearne fizike. Nalazi se dijelom u Švajcarskoj, a dijelom u Francuskoj. Osnovana je 1954. godine, te danas važi za najveću laboratoriju fizike. Kružnog je oblika, obima od 27 kilometara,… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Ne povodi se za onim što ne znaš

Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

O sljedbenici sunneta, blago jedni prema drugima

Ebu Hatim Ibnu Hibban el-Busti kaže: „Na razumnom vjerniku je da se pridržava šutnje, izuzev ako bude primoran na govor. Mnogo je onih koji su se kajali za svoj govor, dok je malo onih koji su se kajali što su šutjeli.“ Također je… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Opis stanovnika Džehennema

Od Nu'mana b. Bešira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: „Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije glavnje žeravice od kojih će mu… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Da li ste znali - Broj 30

Nije dozvoljeno umrlog nazivati „merhumom“ Često se u novinama može naići na vijest o smrti pojedinih ljudi ili iskazivanje saučešća porodici umrlog gdje se umrli spominje kao… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Pokazatelji bolesnog i zdravog srca

Općenito, zdravo srce je ono srce čija je sva briga samo Allah, čija je sva ljubav posvećena samo Allahu, namjere usmjerene ka Njemu, tijelo, san i java, sva djela posvećena samo Allahu Uzvišenom. Govor o Allahu draži mu je od govora o… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Posjeta

Allahovom voljom svanuo je još jedan sunčan dan. Zijad je, veseo i zadovoljan, stigao u školu, s nadom da će još jedan dan provesti u druženju sa svojim drugovima. Ali, čim stiže rastuži se kad ču od ostalih drugova da Abdullah neće… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Poslanikove metode u podučavanju ashaba (drugi dio)

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je podsticao ashabe da shvate i razumiju vjeru i njene propise, naređivao im je da pitaju ono što ne poznaju, a zabranjivao im je da daju fetve, odgovore i fikhska riješenja na pitanja, bez… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | Nermin Smajlović, prof. | 30
0

Staratelj u bračnom ugovoru

Pored čestitosti u vjeri i ljepote ahlaka, gleda se fizički izgled i tjelesna ljepota. Rekao je Omer, radijallahu 'anhu: "Ne udajite ženu za ružnog i neizglednog muškarca, jer žene vole lijepo kao što i vi volite." (Propisi vezan za žene,… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | dr. Hakija Kanurić | 30
0

Stav islama prema abortusu

Krajem osamnaestog stoljeća, kao plod propagande čiji je cilj bio da se ograniči broj stanovnika na Zemlji i smanji njegov nagli porast, dolazi do izražaja pitanje abortusa. Prvi propagator ove ideje bio je Melsus, kršćanski sveštenik iz… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
1

Svadba i njeni običaji

Nakon vjenčanja kod mnogih muslimana se uobičajilo međusobno razmjenjivanje burmi – prstenja, između mladenaca. Ovo nije od Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, upute i nije poznato da su to muslimani prakticirali u svojoj dugoj… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30