informativniislamskičasopis

31

0

Da li ste znali - broj 31

Upotreba umjetnih noktiju od strane žena To je jedna vrsta plastičnih noktiju koja je slična stvarnim noktima. Žena ih lakira, a zatim stavlja na svoje nokte i pričvršćuje ljepljivom masom. Propis ovih umjetnih… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Asrovi biseri - br. 31

Iz nura Allahove Knjige Svevišnji Allah je rekao: „I nikako za bilo šta ne reci: 'Uradiću to sigurno sutra!' – ne dodavši: 'Ako Bog da!' A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: 'Gospodar… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Zanimljivosti - br. 31

PROSIJANO BRAŠNO Bilježi se u vjerodostojnim predajama da Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, od vremena kada je izaslan pa sve dok nije umro, nije jeo hljeb od "prosijanog brašna“ ili drugim riječima… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Zabrana uhođenja

Nakon završenog školskog dana Bekir odlazi do laboratorije. Husejn i Ahmed prate ga niz hodnik i sašaptavaju se. Ahmed kaže: „Da Bekir nešto nije zaboravio u laboratoriji, pa odlazi u nju?!“ Husejn odgovrno tvrdi: „Ne, nije! Mi već… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Vrijednost i propis namaza u džem'atu

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Najteži namaz za licemjere jeste jacija-namaz i sabah-namaz, a da znaju koja je njihova vrijednost, dolazili bi na njih pa… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
2

Stav islama prema abortusu (drugi dio)

Kaže imam Nevevi: "Složni su učenjaci da se duša udahnjuje poslije četiri mjeseca", također to potvrđuje El-Kurtubi: "Učenjaci se nisu razišli oko toga da se duša udahnjuje poslije sto dvadeset dana. "Abortus poslije udahnuća duše je… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Smatram da se trebam kamenovati

O moj Allahu! O moj Allahu! O moj Allahu! Šta sam uradio svojoj porodici? Šta sam uradio svojoj sestri Sari? Prevario sam je i napravio je ovisnom! Napravio sam svoju čednu sestru bludnicom! Kakav završetak za Saru! Ja sam je prevario jer ona… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Opskrbite se, a najbolja opskrba je bogobojaznost

Postačeva dova se ne odbija. Kaže Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Trojici se ne odbija dova: postaču dok se iftari, pravednom vladaru i onome kome je učinjena nepravda (mazlumu)." (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džami`a 2526. Albani)… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Namaz za imamom fasikom i novotarem

Od Ubejdullaha b. Adijja b. El-Hijara se prenosi da je ušao kod Osmana b. Affana, radijallahu 'anh, dok je bio opkoljen, u opsadi, pa mu je rekao: „Ti si, doista, imam cijelog naroda i dogodilo ti se to što vidiš, a nama namaz predvodi imam… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Kosmos - nebo iznad nas

Posmatrajući udaljene galaksije, astronomi su otkrili da se velika većina njih udaljava od nas, a također i jedna od druge. Logičkim razmišljanjem unazad - zamišljajući kakva je situacija bila prije milion godina, pa prije deset miliona,… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Kavama

Rekao je Allahov Poslanik, 'alejhis-salatu ves-selam: "Prema ženama se lijepo odnosite, zaista je žena stvorena od rebra, a najiskrivljeniji dio u rebru je njegov gornji dio, ako ga hoćeš ispraviti slomićeš ga, a ako ga ostaviš ostaće… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Islamska porodica na putu do Dženneta

Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, prenosi da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao mu: „Allahov Poslaniče! Ukaži mi na djelo zbog kojeg ako ga se budem pridržavao ući ću u Džennet i nemoj mi mnogo… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani

Bio je hatib u džamiji na Ezheru kao i u džamiji Amra b. El-Asa, radijallahu 'anhu, u Kairu. Obavljao je mnoge važne funkcije u administraciji Mamelučke države i tako imao pregled na političke tokove u Egiptu i unutrašnje poslove. Bilo mu… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Djela koja izvode iz islama (peti dio)

Sufije misle da mogu dostići stepen na kojem im nije potrebno slijeđenje Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i misle da uzimaju propise direktno od Uzvišenog Allaha, ne uzimaju ih putem Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Allahov Poslanik kao suprug

Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te'ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga "natjerati" da bude pažljiv, da je voli… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31