informativniislamskičasopis

Akida

0

Znamo li gdje je uzvišeni Allah

Ovo pitanje bi trebao da se zapita svaki pripadnik vjere islama. Kako Kur'an, tako i hadisi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnavaju nam odgovor na ovakvo pitanje. Stoga ćemo iznijeti dokaze iz Kur'ana i sunneta o mjestu… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ishak Ahmetović, prof. | 15
0

Pravo značenje pobjede

Možda ćemo se zapitati zar i pobjeda ima svoju pravu ili pogrešnu definiciju i zar je ova tema zaslužna da zauzme veliki prostor u životu jednog muslimana ili da'ije. Naravno da se može desiti krivo shvatanje pobjede i naravno da ona… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | mr. Osman Smajlović, prof. | 15
0

Hadždž i njegove vrijednosti

Na naredbu hadždža, kao petog islamskog šarta, Uzvišeni Stvoritelj je ukazao slijedećim riječima: "...Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Saudin Cokoja, prof. | 15
0

Nacionalizam, ta opaka bolest

Nacionalizam je bez sumnje jedna grozna bolest, koja se nažalost uvukla u mnoga muslimanska srca. To je bolest koja okreće muslimane jedne protiv drugih i koja cijepa ovaj ummet. Ta opaka bolest nagoni muslimane da se bore za svoju državu… Čitajte dalje

1. Juli 2004 | Abdul-Jabbar van de Ven | 2