informativniislamskičasopis

Akida

0

Poslanik u Tevratu i Indžilu

U evanđelju po Ivanu (14: 15) stoji da je Isa, ‘alejhisselam, rekao havarijjinima: “Ja ću uistinu otići, a doće vam Paraklit, dah istine, neće govoriti od sebe nego će govoriti onako kako mu se kaže…” U ovom tekstu… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Akida | 28
0

Uzimanje posrednišva u približavanju Allahu (djela koja izvode iz islama) - treći dio

Približavaju se evlijama kako bi se oni zauzimali za njih kod Allaha ili kako bi prenijeli njihove potrebe Allahu. Tako oni smatraju, ali to je od uzimanja posrednika pored Allaha ‘azze ve dželle. Prinose im žrtve, zavjetuju im se,… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Akida | 28
0

Osobine istinske uleme

Naši ispravni prethodnici pozivali su dobru i čovjek samo što bi vidio njihovo ponašanje, blagost i dostojanstvo, odazivao bi se njima, a kamoli kada bi još čuo nešto iz njihovih riznica znanja. Islamska historija spominje da je skup imama… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Akida | 28
0

Opis Džehennema i njegove strahote

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te’ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema će imati odjeću od vatre: „Onima… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Akida | 28
0

Da li su eš'arije i maturidije ehlu sunne vel džema'a (drugi dio)

škola Kevseri - osnovana 1296. po Hidžri, koja se sada zove po maturidijskom i sufijskom šejhu Muhammedu Zahidu el-Kevseriju je svojstvena po žestokom degradiranju i proklinjanju imama ovog Ummeta, poput Darekutnija, Ibn Huzejme, Osmana… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Akida | 28
0

Osobine zalutale uleme

Žure ka pitanjima zbog kojih bi Omer b. El-Hattab, radijallahu ‘anh, okupio sve učesnike Bedra da ga posavjetuju u tim pitanjima. Tako bi postupio Omer i tako bi postupio naš selef, dok ovi zabludjeli „učenjaci” svojim… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Dan najvećeg straha

Ruke će govoriti šta i koga je doticao u svome životu, svjedočit će kako je u noćima birao televizijske programe tražeći nemoralni sadržaj, puštao i pojačavao muziku, kupovao časopise sramnog sadržaja. Noge će svjedočiti kuda su… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Da li su Eš'arije i Maturidije Ehlu sunne vel džema'a

Kada je upitan Imam Ebu Hanife, rahmetullahi ‘alejh, o ‘Ilmul-kelamu odgovorio je: “To su govori filozofa. Drži se Sunneta i puta selefa, a čuvaj se svake novine jer je ona bidat (novotarija)”. A Imam šafija,… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Svetost Mekke i njena znamenja

Crni Kamen ili Hadžerul-Esved je jedan od najpoznatijih znamenja Ka’be, ali i Mekke. Nalazi se ugrađen u njenom južnom uglu na visini od 110 cm. širok je 17 cm, a dug 25 cm. Za njega je Allahov Poslanik, sallallahu… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
1

Širk u ibadetu - djela koja izvode iz islama (Drugi dio)

širk je najopasniji i najžešći grijeh. Iako je tako opasan i žestok grijeh, u njega su upali, nažalost, mnogi od onih koji se pripisuju islamu. Oni ta djela u koja su upali ne nazivaju širkom, oni to nazivaju ‘tevessulom’… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27