informativniislamskičasopis

Akida

0

Vrijednost hadždža

"Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je,… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Sufizam – rak rana ummeta

Sufije smatraju da nema nikakve razlike između Allaha i stvorenja, osim što je Allah sve, a stvorenja su dio, Allah se nalazi u svemu što postoji, čak u psu i svinji, sve je Njegov izgled, ne postoji ništa osim Allaha. Kaže Ibn Arebi: “On… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Islamska porodica na putu do dženneta (drugi dio)

Od Ebul-Abbasa Sehla b Sa'da es-Sa'idijja, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: "Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo, koje ako budem činio, Allah će me zavoljeti,… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Komentar na poslanicu tri osnovna temelja" (prvi dio)"

Kaže šejh Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman: "Ova poslanica napisana je za šire mase muslimana, zato što sadrži ono što je obaveza svakom pojedincu da nauči, ali su ljudi zakazali po pitanju toga. Šejh, rahimehullah, ovu je poslanicu… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Zablude šiija i ništavnost njihovog vjerovanja

Jedno od najvećih zala, najopasnijih po iman i vjeru, jeste smutnja šiija rafidija, čije pristalice na svakom mjestu ističu kako je njihovo ispovijedanje vjere istinski islam i kako nema velike razlike između njih i ehli-sunneta, a to u… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Vrijednosti učenja Kur'ana

Imam Šafija, rahimehullahu te'ala, svakog bi dana u ramazanu proučio Kur'an i svake bi noći proučio Kur'an, tako da bi u mjesecu ramazanu 60 puta proučio Kur'an. Imam Malik, rahimehullahu te'ala, zatvorio bi svoje hadiske knjige u mjesecu… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Djela koja izvode iz islama (peti dio)

Sufije misle da mogu dostići stepen na kojem im nije potrebno slijeđenje Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i misle da uzimaju propise direktno od Uzvišenog Allaha, ne uzimaju ih putem Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Islamska porodica na putu do Dženneta

Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, prenosi da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao mu: „Allahov Poslaniče! Ukaži mi na djelo zbog kojeg ako ga se budem pridržavao ući ću u Džennet i nemoj mi mnogo… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Namaz za imamom fasikom i novotarem

Od Ubejdullaha b. Adijja b. El-Hijara se prenosi da je ušao kod Osmana b. Affana, radijallahu 'anh, dok je bio opkoljen, u opsadi, pa mu je rekao: „Ti si, doista, imam cijelog naroda i dogodilo ti se to što vidiš, a nama namaz predvodi imam… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Vrijednost i propis namaza u džem'atu

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Najteži namaz za licemjere jeste jacija-namaz i sabah-namaz, a da znaju koja je njihova vrijednost, dolazili bi na njih pa… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31