informativniislamskičasopis

Akida

0

Akidetske razlike eš'arija i maturidija sa ehli sunnetom vel džem'atom

Smatra se da je neka skupina izašla iz Ehli Sunne vel Džema'a ako se raziđe sa Ehli Sunne u nekom akidetskom temelju, poput imana, kadra, tevhida, sifata i slično, pa makar to bio samo jedan temalj vjere, a ne ako se raziđe u sporednim… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Mu'minska strpljiva gaza

Zar nismo gledali preko televizijskih ekrana ljude i žene koji su sve izgubili, krov nad glavama, svoje najmilije, ali i pored svega toga, mogli smo ih vidjeti kako govore: „El-hamdu lillahi ala kaderillahi - Hvala Allahu na onome što je… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Poslanik u Tevratu i Indžilu

U evanđelju po Ivanu (14: 15) stoji da je Isa, 'alejhisselam, rekao havarijjinima: "Ja ću uistinu otići, a doće vam Paraklit, dah istine, neće govoriti od sebe nego će govoriti onako kako mu se kaže..." U ovom tekstu primjećujemo da… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Uzimanje posrednišva u približavanju Allahu (djela koja izvode iz islama) - treći dio

Približavaju se evlijama kako bi se oni zauzimali za njih kod Allaha ili kako bi prenijeli njihove potrebe Allahu. Tako oni smatraju, ali to je od uzimanja posrednika pored Allaha 'azze ve dželle. Prinose im žrtve, zavjetuju im se, traže od… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Osobine istinske uleme

Naši ispravni prethodnici pozivali su dobru i čovjek samo što bi vidio njihovo ponašanje, blagost i dostojanstvo, odazivao bi se njima, a kamoli kada bi još čuo nešto iz njihovih riznica znanja. Islamska historija spominje da je skup imama… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Opis Džehennema i njegove strahote

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema će imati odjeću od vatre: „Onima koji… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Da li su eš'arije i maturidije ehlu sunne vel džema'a (drugi dio)

škola Kevseri - osnovana 1296. po Hidžri, koja se sada zove po maturidijskom i sufijskom šejhu Muhammedu Zahidu el-Kevseriju je svojstvena po žestokom degradiranju i proklinjanju imama ovog Ummeta, poput Darekutnija, Ibn Huzejme, Osmana… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Osobine zalutale uleme

Žure ka pitanjima zbog kojih bi Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anh, okupio sve učesnike Bedra da ga posavjetuju u tim pitanjima. Tako bi postupio Omer i tako bi postupio naš selef, dok ovi zabludjeli „učenjaci" svojim postupcima… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Dan najvećeg straha

Ruke će govoriti šta i koga je doticao u svome životu, svjedočit će kako je u noćima birao televizijske programe tražeći nemoralni sadržaj, puštao i pojačavao muziku, kupovao časopise sramnog sadržaja. Noge će svjedočiti kuda su… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Da li su Eš'arije i Maturidije Ehlu sunne vel džema'a

Kada je upitan Imam Ebu Hanife, rahmetullahi 'alejh, o 'Ilmul-kelamu odgovorio je: "To su govori filozofa. Drži se Sunneta i puta selefa, a čuvaj se svake novine jer je ona bidat (novotarija)". A Imam šafija, rahmetullahi 'alejh, daje presudu… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27