informativniislamskičasopis

Akida

0

Opis stanovnika Džehennema

Od Nu'mana b. Bešira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: „Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije glavnje žeravice od kojih će mu… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Djela koja izvode iz islama (četvrti dio)

Od djela odmetništva od islama je podržavanje mušrika protiv muslimana, tj. potpomaganje. Podržavanje ima značenje potpomaganja, tj. da potpomogneš nevjernike u borbi protiv muslimana, ili u nanošenju štete i nepravde. Također i onaj… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Odlike Šama

Danas možemo vidjeti u šamu, tačnije u Gazi, da se dešavaju stvari koje zdrav razum ne može pojmiti. Vjerujem da muslimani nikada nisu mogli ni pomisliti da će se tako nešto desiti u šamu. Da se ovo krvoproliće ne dešava pred našim… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Akidetske razlike eš'arija i maturidija sa ehli sunnetom vel džem'atom

Smatra se da je neka skupina izašla iz Ehli Sunne vel Džema'a ako se raziđe sa Ehli Sunne u nekom akidetskom temelju, poput imana, kadra, tevhida, sifata i slično, pa makar to bio samo jedan temalj vjere, a ne ako se raziđe u sporednim… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Mu'minska strpljiva gaza

Zar nismo gledali preko televizijskih ekrana ljude i žene koji su sve izgubili, krov nad glavama, svoje najmilije, ali i pored svega toga, mogli smo ih vidjeti kako govore: „El-hamdu lillahi ala kaderillahi - Hvala Allahu na onome što je… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Poslanik u Tevratu i Indžilu

U evanđelju po Ivanu (14: 15) stoji da je Isa, 'alejhisselam, rekao havarijjinima: "Ja ću uistinu otići, a doće vam Paraklit, dah istine, neće govoriti od sebe nego će govoriti onako kako mu se kaže..." U ovom tekstu primjećujemo da… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Uzimanje posrednišva u približavanju Allahu (djela koja izvode iz islama) - treći dio

Približavaju se evlijama kako bi se oni zauzimali za njih kod Allaha ili kako bi prenijeli njihove potrebe Allahu. Tako oni smatraju, ali to je od uzimanja posrednika pored Allaha 'azze ve dželle. Prinose im žrtve, zavjetuju im se, traže od… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Osobine istinske uleme

Naši ispravni prethodnici pozivali su dobru i čovjek samo što bi vidio njihovo ponašanje, blagost i dostojanstvo, odazivao bi se njima, a kamoli kada bi još čuo nešto iz njihovih riznica znanja. Islamska historija spominje da je skup imama… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Opis Džehennema i njegove strahote

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema će imati odjeću od vatre: „Onima koji… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Da li su eš'arije i maturidije ehlu sunne vel džema'a (drugi dio)

škola Kevseri - osnovana 1296. po Hidžri, koja se sada zove po maturidijskom i sufijskom šejhu Muhammedu Zahidu el-Kevseriju je svojstvena po žestokom degradiranju i proklinjanju imama ovog Ummeta, poput Darekutnija, Ibn Huzejme, Osmana… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28