informativniislamskičasopis

Akida

0

Obračun i vaganje djela

Otpočinje obračun! Otpočinje nagrađivanje i kažnjavanje za počinjena djela. Počinje prozivanje: “Gdje je taj i taj, sin/kćerka tog i tog?”” Čekaš da te prozovu! Kosa ti polahko sijedi! Srce ti se pokreće iz grudi,… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 26
0

Najveće oružje mu'mina

Neprijatelj je svakom belaju, otklanja ga i suzbija. Spriječava zlo da se desi, a kada se desi otklanja ga i umanjuje. Dova je oružje vjernika. Dova je najveći ibadet jer je to alamet poniznosti Allahu i potrebe za Njim. Znak je… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | dr. Hakija Kanurić | Akida | 25
0

Djela koja izvorde iz Islama

Većina muslimana po pitanju ovih djela idu u dvije krajnosti: ili u pretjerivanje, pa u ova djela koja izvode iz vjere ubrajaju i druga koja nisu takva, ili u popuštanje gdje se ova djela smatraju samo… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | Akida | 25
0

Izlazak iz kaburova i skupljanje na mahšeru

„I puhnut će se u sur, pa će oni iz kaburova prema Gospodaru svome pohrliti!” (Prijevod značenja Jasin, 51.) Zamisli, Allahov robe, kako se otvara… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | Akida | 25
0

Pogubnost slijeđenja strasti u vjeri (Drugi dio)

Istražuju greške i ispitivaju s ciljem saznavanja grešaka pojedinih učenjaka i da’ija kako bi se isti odbacili, kako bi se oni, sljedbenici strasti, izdigli preko tuđih leđa i ramena. Nije im cilj popravak… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | Akida | 25
2

Sudnji dan i njegovi predznaci

Iman - vjerovanje u Posljednji dan je peti temelj islamskog vjerovanja kojeg ne smije zanijekati niti jedan iskreni vjernik. Vjerovanje u Sudnji dan je, dakle, jedan od osnovnih temelja islamskog vjerovanja. Zbog toga je veoma… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | Ishak Ahmetović, prof. | Akida | 18
0

Opšta pravila islamskog buđenja (Drugi dio)

Moramo se u našem buđenju-sahvi međusobno slagati i voljeti. Uzvišeni kaže: „Vjernici su samo braća …” (Prijevod značenja Hudžurat, 10) Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | Akida | 18
0

Pogubnost slijeđenja strasti u vjeri

Ibnu ‘Abbas, radijallahu ‘anhuma, je rekao: „Ne sjedi sa sljedbenicima strasti, jer sjedenje s njima umrtvljuje srce.“ („Ibana“, 367.) Hasan el-Basri, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Najgora bolest koja se može naći u… Čitajte dalje

30. April 2008 | Akida | 24
0

Boravak u kaburu

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se… Čitajte dalje

30. April 2008 | Akida | 24
0

Krik nesretnika u kaburu

Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u sve ono što je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da se događa nakon smrti. Shodno tome, u vjerovanje u Sudnji dan ulazi i vjerovanje u kaburski ispit, kaznu i uživanje u… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | Akida | 23