informativniislamskičasopis

Akida

0

Braća smo u vjeri, makar se jedni s drugima ne slagali u svemu

Historija svjedoči da je nerazumna pristranost dovela do mnogih smutnji i velikih krvoprolića među muslimanima, stoga se s pravom pitamo kako možemo prevazići nerazumnu pristranost u našem ponašanju, kako možemo usvojiti islamski edeb… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Abdullah Nasup | 68
0

Stvari koje sprečavaju primanje dove

U Kur’anu i sunnetu ukazuje se na to da postoje neke stvari koje mogu spriječiti uslišavanje dove, koje predstavljaju prepreku između dove i njenog primanja. Te stvari trebao bi da zna svaki čovjek i da ih se čuva. Ovdje ćemo navesti… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 68
0

Allahovo lijepo ime El-Aziz

Allahovo lijepo ime El-Aziz spominje se u Kur’anu na 92 mjesta i uglavnom se navodi uz druga Allahova lijepa imena.Tako Uzvišeni Allah kaže: “Znaj da je Allah silan i mudar.” (El-Bekara, 260)“One… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 68
0

U zamci anksioznosti i sujevjerja (drugi dio)

U prvom dijelu teksta kazali smo da “savremena” medicina, kao lijek za emocionalni poremećaj zvani anksioznost, nudi antidepresive, u čiju su se neučinkovitost uvjerili mnogi koji su, nakon popijenih bočica raznih vrsta antidepresiva,… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Adnan Nišić, prof. | 68
0

Prve generacije muslimana i obavljanje hadža

U svetom hidžretskom mjesecu zul-hidždžetu svaki punoljetan i pametan musliman, koji posjeduje materijalnu i tjelesnu mogućnost, obavezan je da izvrši šerijatsku naredbu i obavi hadž: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi,… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Ersan Grahovac, prof. | 68
0

Strah od Allaha

Srce ne može biti ispravno bez straha od Uzvišenog Gospodara. Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani: “Kada strah od Allaha napusti srce, ono se pokvari.” (Medaridžus-salikin, 1/513) Strah od Allaha je zaštita od slijeđenja strasti.… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 67
0

Uvjeti primanja dove

Uzvišeni je Allah Svojim robovima naredio da Mu upućuju dovu i obećavši im da će je primiti iz Svoje milosti i plemenitosti. Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu:… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Enes Julardžija, prof. | 67
1

U zamci anksioznosti i sujevjerja (prvi dio)

Poznato je da je depresija kod stanovništva na tlu Skandinavije prisutnija u odnosu na ostale zemlje Evrope, južnije od Skandinavije. Primjetno je da ni naši Bošnjaci, koji žive u skandinavskim zemljama, nisu pošteđeni ove bolesti. U… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Adnan Nišić, prof. | 67
0

Plodovi imana

Smirenost, sreća i blagostanje plodovi su imana koji se učvrsti u srcu. Rekao je Uzvišeni Allah: “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju. Onima koji… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 66
0

Allahovo lijepo ime El-‘Afuvv

El-‘afv ima značenje davanja koje je popraćeno zadovoljstvom bez prethodnog zahtjeva i molbe za tim. Naprimjer, kaže se: “Dao sam mu iz svoga imetka ‘afven”, što znači: “Dao sam mu iz svog lijepog imetka, drage duše, s punim… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 66