informativniislamskičasopis

Akida

0

Allahovo lijepo ime El-Habir

Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i ime El-Habir – Onaj koji je o svemu obaviješten, koje se u Kur’anu spominje četrdeset pet puta. Ponekada se spominje zajedno s imenom El-Alim, nekad uz ime El-Hakim, a ponekad uz ime El-Besir i… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 69
0

Opasnost dove u kojoj ima širka

Sve vrste ibadeta dozvoljeno je činiti i upućivati samo Uzvišenom Allahu, dok upućivanje bilo kojeg vida ibadeta nekom drugom mimo Uzvišenog Allaha predstavlja širk. Dova predstavlja ibadet, tako da se širkom smatra i dova kojom se… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 69
0

Traženje zaštite od Allaha

Traženjem zaštite od Allaha vjernik se sklanja, štiti i zaklanja od svega što predstavlja opasnost za njega i čega se boji. On je ubijeđen da mu je njegov Gospodar dovoljan i da ga On štiti od svakog zla. To je jedan veliki ibadet kojim… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 69
0

Braća smo u vjeri, makar se jedni s drugima ne slagali u svemu

Historija svjedoči da je nerazumna pristranost dovela do mnogih smutnji i velikih krvoprolića među muslimanima, stoga se s pravom pitamo kako možemo prevazići nerazumnu pristranost u našem ponašanju, kako možemo usvojiti islamski edeb… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Abdullah Nasup | 68
0

Stvari koje sprečavaju primanje dove

U Kur’anu i sunnetu ukazuje se na to da postoje neke stvari koje mogu spriječiti uslišavanje dove, koje predstavljaju prepreku između dove i njenog primanja. Te stvari trebao bi da zna svaki čovjek i da ih se čuva. Ovdje ćemo navesti… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 68
0

Allahovo lijepo ime El-Aziz

Allahovo lijepo ime El-Aziz spominje se u Kur’anu na 92 mjesta i uglavnom se navodi uz druga Allahova lijepa imena.Tako Uzvišeni Allah kaže: “Znaj da je Allah silan i mudar.” (El-Bekara, 260)“One… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 68
0

U zamci anksioznosti i sujevjerja (drugi dio)

U prvom dijelu teksta kazali smo da “savremena” medicina, kao lijek za emocionalni poremećaj zvani anksioznost, nudi antidepresive, u čiju su se neučinkovitost uvjerili mnogi koji su, nakon popijenih bočica raznih vrsta antidepresiva,… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Adnan Nišić, prof. | 68
0

Prve generacije muslimana i obavljanje hadža

U svetom hidžretskom mjesecu zul-hidždžetu svaki punoljetan i pametan musliman, koji posjeduje materijalnu i tjelesnu mogućnost, obavezan je da izvrši šerijatsku naredbu i obavi hadž: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi,… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Ersan Grahovac, prof. | 68
0

Strah od Allaha

Srce ne može biti ispravno bez straha od Uzvišenog Gospodara. Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani: “Kada strah od Allaha napusti srce, ono se pokvari.” (Medaridžus-salikin, 1/513) Strah od Allaha je zaštita od slijeđenja strasti.… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 67
0

Uvjeti primanja dove

Uzvišeni je Allah Svojim robovima naredio da Mu upućuju dovu i obećavši im da će je primiti iz Svoje milosti i plemenitosti. Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu:… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Enes Julardžija, prof. | 67