informativniislamskičasopis
0

Da li se zekatom može pomoći nekome kako bi se oženio?

Pitanje

Da li je ispravno da novcem od zekata pomognem jednom mladiću da se oženi? Za ženidbu mu nedostaju materijalna sredstva pa sam mu htio pomoći i ta sredstva namijeniti da budu zekat.

Odgovor

Svevišnji Allah imenovao je osam kategorija onih kojima se daje zekat. Rekao je: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je” (Et-Tevba, 60). Onaj kome je potrebno da stupi brak, a nema neophodna materijalna sredstva, spada u kategoriju siromaha ili nevoljnika. Prema tome, ispravno je dati mu zekat, a njemu je dozvoljeno prihvatiti ga. Govoreći o ovom pitanju, šejh Usejmin, rahimehullah, kaže: “Ako bismo sreli čovjeka, koji je u stanju zaraditi i steći koliko mu je dovoljno za hranu, piće i stan, međutim, potrebno mu je i da stupi u brak, a nema dovoljno sredstava za to, da bi bilo dozvoljeno zekatom mu pomoći da se oženi,? Odgovor je: Da, dozvoljeno je zekatom mu pomoći da se oženi i dati mu vrijednost mehra u cijelosti. Ako bi neko prigovorio i kazao: ‘Na osnovu čega je dozvoljeno zekatom pomoći siromaha da se oženi, pa i ako to podrazumijeva da mu se da velika količina novca?’, reći ćemo: Zato što je potreba čovjeka za ženidbom velika, u nekim situacijama može biti poput potrebe za hranom i pićem. Zbog toga su učenjaci kazali: Staratelj koji je dužan nekoga materijalno zbrinuti obavezan je snijeti troškove njegove ženidbe. Ako očevo materijalno stanje dozvoljava, dužan je oženiti sina, ako je sin u potrebi za ženidbom, a ne posjeduje za to neophodna sredstva. Međutim, čuo sam da pojedini očevi, koji su zaboravili u kakvom su stanju bili dok su bili mladi, kada im se sin obrati tražeći da ga pomogne u ženidbi, kaže mu: Oženi se vlastitim znojem! To je haram i zabranjeno ocu, ako je u stanju pomoći mu. Njegov sin će se s njim sporiti na Sudnjem danu, jer ga nije pomogao da se oženi, a mogao je.” (Fetava Erkanil-islam, str. 440–441)

Još je važno napomenuti da se zekat, koji se daje kao pomoć pri ženidbi, daje u iznosu potrebnom za uobičajenu svadbu, bez luksuza i rasipništva. 

22. Septembar 2017

Komentari: Nema komentara

Komentirajte