informativniislamskičasopis
0

Tefsir sure El-Fil

(1) Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
(2) Zar lukavstvo njihovo nije upropastio
(3) i protiv njih jata ptica poslao,
(4) koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
(5) pa ih kao izjedeno lišće učinio?

Sastav sure

Sura El-Fil je 105. sura u Kur’anu i ima 5 ajeta, 20 riječi i 96 harfova. (Hazin, Alauddin Ali b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-Te’vil fi meanit-tenzil)

Što se tiče redoslijeda objave, sura El-Fil je 19. sura i objavljena je nakon sure El-Kafirun, a prije sure El-Alek ili sure Kurejš. (Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

31. Juli 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 85

Komentari: Nema komentara

Komentirajte