informativniislamskičasopis
0

Tefsir sure Kurejš

(1) Zbog navike Kurejšija,
(2) navike njihove da zimi i ljeti putuju.
(3) Zato, neka oni Gospodaru ove Kuće robuju,
(4) koji ih gladne hrani i od straha brani.

Sastav sure

Sura Kurejš je 106. sura u Kur’anu, a 29. je sura po redoslijedu objavljivanja. Kažu da je objavljena nakon sure Et-Tin. Prije nje nalazi se sura El-Fil, a poslije nje sura El-Maun. Sastoji se iz 4 ajeta, 17 riječi i 73 harfa. (Hazin, Alauddin Alijj b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-Te’vil fi me‘anit-Tenzil, 7/296)

I ovo je jedina sura u Kur’anu u kojoj se spominje pleme Kurejš. (Halid es-Sebt, Tefsir sure Kurejš)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Maj 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 84

Komentari: Nema komentara

Komentirajte