informativniislamskičasopis

Osman Smajlović

0

Stjecanje znanja i praktična primjena

Uzvišeni Allah rekao je: “O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku u onome što će vas oživjeti i znajte da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.” (Prijevod značenja… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 53
1

Poslanik Jusuf – uzor muslimanskim mladićima

Primjer Jusufa , alejhis-selam, smatra se svjetiljkom za mladiće, jer u kazivanju o njemu, predočenom kroz prizmu osjetljivih i presudnih trenutaka njegovog života, nalaze se odgojne pouke koje ukazuju na važnost stavljanja iskrenosti i… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 54
0

Natjecanje u činjenju dobra

Povodeći se za kur’ansko-sunnetskim smjernicama, naši ispravni prethodnici kao jedno od prioritetnih pravila postavili su sebi – natjecanje u činjenju dobrih djela. Međutim, da li je to naše pravilo? Naše poimanje rada i zalaganja za… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 55
0

Savjetodavno vijeće islamskih udruženja i džemata

Svoje počasno i plemenito mjesto učenjaci zaslužuju upravo zbog šerijatskog znanja, a poštivanje ili omaložavanje učenjaka istovremeno predstavlja i poštivanje ili omaložavanje šerijatskog znanja.… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 56
0

Opasnost ostavljanja Poslanikovog sunneta

Ehli-sunnetski učenjaci navode da iman – vjerovanje, podrazumijeva čvrsto ubjeđenje u srcu, verbalno potvrđivanje te praktično djelovanje koje izvršava svojim tjelesnim udovima. Shodno tome, i vanjština muslimana sastavni je dio i ulazi… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 57
0

Islam je ženi ukazao najveću počast

Uzvišeni Allah stvorio je ženu i odredio joj vrlo značajnu ulogu kako u porodici tako i u društvu. Isto tako, Uzvišeni je ženu, to Svoje plemenito stvorenje, zadužio određenim obavezama, ali i podario joj prava koja mora uživati. Ovakav… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 57
0

Principi iskrenog islamskog bratstva

Nama muslimanima u većini slučajeva ne nedostaje znanje ili teorija o islamskom bratstvu. Ko to ne zna da su mu’mini braća? Ko ne zna prava muslimana kod drugog muslimana? Ko to ne zna da treba nazvati bratu muslimanu selam, nasmijati mu se… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | mr. Osman Smajlović, prof. | 58
0

Potpuna predanost Uzvišenom Stvoritelju

Potpuna i bespogovorna predaja i pokornost objavi, tj. Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedna je od najvažnijih osobina istinskih vjernika. Uzvišeni Allah objavio je upitnoj formi, što ustvari znači… Čitajte dalje

6. Mart 2014 | mr. Osman Smajlović, prof. | 59
0

Žudnja za susretom sa Allahom

Čvrsto ubjeđenje da je susret sa Uzvišenim Allahom istina, temelj je imana svakog muslimana. Ubjeđenje u susret sa Allahom sastavni je dio petog imanskog šarta, tj. vjerovanja u Sudnji dan i proživljenje poslije smrti. Allahov Poslanik,… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | mr. Osman Smajlović, prof. | 60
0

Odnos ehlul-bejta prema ashabima koje šiije najviše proklinju

Šiije, rafidije, isna ašerije, pokušavaju prikazati da je između prvih muslimana, Poslanikovih drugova, i Poslanikove časne porodice ehlul-bejta postojala međusobna mržnja i netrpeljivost. Ova mržnja i netrpeljivost postoji samo u… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | mr. Osman Smajlović, prof. | 60