informativniislamskičasopis

Osman Smajlović

0

Preciznost i temeljitost u činjenju djela

U cijelome svijetu dominira natjecanje na polju kvaliteta i uvođenja različitih standarda. Međutim, da li smo se mi muslimani zapitali kako islam gleda na kvalitet, tj. na preciznost i temeljitost u činjenju djela. Sa sigurnošću se može… Čitajte dalje

12. August 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 73
0

Vrijednost hadža

U svetom hidžretskom mjesecu zul-hidžetu svaki punoljetan i pametan musliman, koji ima materijalnu mogućnost i fizičku sposobnost, obavezan je da obavi hadž: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u… Čitajte dalje

12. August 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 73
0

Želiš da te Allah proživi u najljepšem ili u najružnijem obliku?

Ljubav prema znanju, a posebno prema hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, motivirala je mnoge ashabe da se, tragajući za samo jednim hadisom, upute na daleki put. Džabir b. Abdullah bio je jedan od tih ashaba i putovao je… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 74
0

Allahov Poslanik, svjetiljka koja sija

Uzvišeni Allah opisao je Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najuzvišenijim i najljepšim svojstvima: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da –… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 75
0

Vjernik je poput pčele

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zaista je mu’min – vjernik poput pčele, koja jede samo ono što je dobro, daje samo dobro i kada sleti (na cvijet), ne polomi… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 75
1

Povjerenje u učenjake u vremenu smutnje

U današnjem vremenu na svim stranama svijeta raširile su se brojne smutnje i neredi, ubistva, mučenja, uništavanje i razaranje, tako da je neophodno govoriti o ovoj temi, tražiti rješenja za izbavljenje iz ove situacije i nastojati… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 76
0

Pomagači Allahove vjere

Istinski radnici za Allahovu vjeru mogu vrijediti kao desetine, čak i hiljade drugih ljudi. Kada je Halid b. Velid, radijallahu anhu, opkolio grad Hira, u današnjem Iraku, zatražio je pomoć od Ebu Bekra, radijallahu anhu, a on mu je poslao… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 77
0

Unošenje radosti u srca vjernika

Obradovati brata muslimana je umijeće koje posjeduju čiste duše ispunjene imanom. One vole drugima dobro dunjaluka i ahireta i zbog toga teže da ih obraduju.Prenosi se od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 78
0

Plemenita ensarijka Ummu Sulejm

Pitanja koja su plemenite ashabijke postavljale Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, predstavljaju jedno važno poglavlje islamskih znanosti. Iz tih pitanja može se uvidjeti vrlo važan položaj muslimanke u islamskom društvu i njen doprinos… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 79
0

Donošenja salavata na nekoga mimo Božijih poslanika

Dok je jednom prilikom Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u posjeti kod Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, Džabirova supruga zamolila je: “O Božiji Poslaniče! Donesi salavat na mene i moga supruga”, a Poslanik,… Čitajte dalje

22. Septembar 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 80