informativniislamskičasopis

Osman Smajlović

0

Kur’an o temeljima vjerovanja

Uvaženi učenjak i mufesir Abdurrahman Sa’di, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi Kavaidu hisan mutealliketu bi tefsiri Kur’an spomenuo je niz pravila koja čitaocu tefsira olakšavaju tumačenje i razumijevanje Kur’ana. Pravila… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 82
0

Poslanikove metode odgoja ashaba

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počinjao je odgoj ashaba jednim velikim načelom i prioritetom u islamu, a to načelo ogleda se u pozivu u ispravno vjerovanje, tevhid,… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 83
0

Značenje dove u plemenitom Kur’anu

Svaka kur’anska naredba o dovi, kao što su, naprimjer, zabrana upućivanje dove nečemu mimo Allaha ili pohvala onih koji upućuju Allahu dovu, obuhvata dovu mesele i dovu ibadet.… Čitajte dalje

23. Maj 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 84
0

Uvažavanje osjećanja drugih ljudi

Vjera islam pridaje veliku pažnju uvažavanju i čuvanju osjećaja drugih ljudi. Pridavanje pažnje osjećajima drugih ljudi sjedinjuje mu’minska srca, jača međusobnu ljubav i… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 85
0

Razumijevanje prioriteta u svjetlu Kur’ana i sunneta

Izvori islama, plemeniti Kur’an i časni sunnet uče nas jednom velikom i važnom pravilu – pravilu davanja prednosti prioritetima u svakodnevnom životu. Podučavaju nas istinskom… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 86