informativniislamskičasopis

Ummu Muhammed

0

Sestro muslimanko, ne dozvoli da te zavaraju

Zato, plemenita sestro, cvijetu islama, znaj da oni koji pozivaju u emancipaciju žene, ne žele ništa drugo nego tvoju čast, tvoju čednost… Vukovi u ljudskom liku ne žele ništa drugo do tvoju blizinu… Ništa drugo nego… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Ummu Muhammed | Žena muslimanka | 50
0

Vrijeme je, uistinu je vrijeme

Draga sestro, sjeti se Dana kada će protiv tebe biti mnogo svjedoka, kada će te udovi i koža osramotiti. Kuda misliš pobjeći i gdje ćeš utočište naći?! Svjedoci od tebe, a protiv tebe! Mjesto na kojem si grijeh počinila svjedočit će… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ummu Muhammed | Žena muslimanka | 52
0

Ramazanski savjeti za muslimanke

El-hamdu lillahi Rabbil-alemin, ves-salatu ves-selamu ala ešrefi el-enbija vel-murselin, nebijjina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi edžmein. Ovih nekoliko riječi, skupocjenih savjeta, upućujemo ženi muslimanki, djevojci mu’minki,… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Ummu Muhammed | Žena muslimanka | 55
0

Kako da dočekamo najbolje dane u godini

Allahova, subhanehu ve te‘ala, dobrota prema Svojim robovima ogleda se i u tome što im je dao posebne dane za činjenje pokornosti Njemu, posebne prilike u kojima ljudi uvećavaju svoja dobra djela, međusobno se natječu u njima i… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Ummu Muhammed | Akida | 56
1

Kategorije žena u ramazanu

Ima i muslimanki koje povedu svu svoju djecu na teravih-namaz i ne brinu se o njima tokom boravka u džamiji, tako da počesto džamija s takvom atmosferom izgubi svoj smisao. Ima i muslimanki koje dođu u džamiju samo da izađu iz kuće ili da… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Ummu Muhammed | Žena muslimanka | 67
1

Briga o svojim mahanama

Lijep, siguran i spokojan život blagodat je kojoj treba težiti svaki čovjek. Lijepom životu teži svaki pojedinac i zasigurno nema osobe a da ne želi živjeti lijepim životom, ma kakva ta osoba bila, dobra ili loša, vjernik ili nevjernik,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Ummu Muhammed | Ahlak | 70
0

Savjeti muslimanki za ramazan

Ovih nekoliko odabranih i iskrenih riječi upućujemo ženi muslimanki, djevojci mu’minki, povodom dolaska mubarek mjeseca ramazana, Uzvišenog Allaha moleći da podari da im ovi savjeti budu od koristi i od pomoći u pokornosti Svevišnjem… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | Ummu Muhammed | Žena muslimanka | 72