informativniislamskičasopis
0

Kabur – prva stanica nakon dunjalučkog života

Kada čovjek umre, tada ili uživa ili se kažnjava. Uživanje ili kaznu osjeća svojom dušom i tijelom. Za tu kaznu ili uživanje kaže se kaburska kazna ili kabursko uživanje. Međutim, svaki onaj koji umre, pa makar i ne bio ukopan u kabur – bio spaljen, potopljen, ili rastrgan od zvijeri –također će uživati ili biti kažnjen. Kada bi se čovjek objesio na grani visokog stabla i ostao tako danima na vjetru, njegovo tijelo i duša osjetili bi kaznu koja im je određena. Kada bi dobri čovjek, vjernik, bio ubijen i bačen u duboku jamu ispunjenu vatrom, njegovo tijelo i duša osjetili bi uživanje koje im je i određeno. Dakle, riječ je o kazni i nagradi u berzehu – životu između dunjaluka i ahireta, ali se često upotrebljava termin kaburska kazna ili uživanje zbog toga što se većina ljudi, nakon smrti, ukopava u kabur.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

31. Juli 2018 | Ummu Muhammed | 85

Komentari: Nema komentara

Komentirajte