informativniislamskičasopis

Ummu Muaz Smajlović

0

Usreći te kada je pogledaš

Ovo su savjeti za suprugu, vlasnicu kuće i majku koja želi da od njene kuće učini sigurno mjesto koje okružuje ljubav, milost i smiraj. Sestro mu'minko – uzmi ovih deset savjeta i sa njima ćeš zadovoljiti svoga Gospodara, te ćeš… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 15
0

Vrijednost slobodnog vremena

Allah, subhanehu ve te'ala, je dao prednost određenim vremenima i mjestima u odnosu na druge. Poznavanje Allahove vjere učinit  će da muslimanka zna da određena vremena i mjesta imaju prednost u odnosu na druga i da je nagrada za… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 36
0

Kur’anski odgoj majki pravovjernih

Na koji je način džahilijetska žena pokazivala ljepotu? Vrhunac "tog otkrivanja" pojasnili su nam komentatori Kur'ana rekavši da bi žena u džahilijjetu stavljala hidžab na glavu, a zatim bi njegove krajeve prebacila iza, tako da… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 38
0

Islamska načela u odgoju djece

U mnogim knjigama tretiran je odgoj djece, što upućuje na važnost ovog nimalo laganog zadatka koji je prvenstveno stavljen u obavezu roditeljima. Odgoj djece iziskuje dosta roditeljskog vremena, strpljenja i upućivanja dove. Sami… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 39
0

Susret sa Bejtullahom

Tokom cijelog putovanja, i kasnije u obredima hadždža, Emina je nastojala da bude u najboljem društvu. Tražila je među sestrama one koje su se, po njenom skromnom sudu, čvrsto pridržavale  vjere. Znala je da će joj dobro društvo… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 39
0

Dječije laži

Naime, u situaciji kada dijete kaže majci: "Mama, ja ne volim Ahmeda", malenu bebu koja je nedavno ugledala ovaj svijet, veoma je bitno kako će majka reagirati. Da li će udariti dijeti i reći mu: "Sram te bilo, kako to možeš reći? Kako… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 40
2

Muslimanka i zapošljavanje

Najzastupljenija od ovih posljedica je procentualno povećavanje stope nezaposlenosti jer od nadmetanja sa muškarcima u funkcijama koje su izrazite u njihovom domenu proizlazi nezapošljavanje određenog broja sposobnih muškaraca. Osim toga,… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 43
0

Trudnoća i njeni propisi

Islam je jedina ispravna vjera do Kijametskog dana. Vjernik i vjernica u islamu nalaze odgovore za svako pitanje i nejasnoću. Nema nijednog pitanja a da u islamu nema odgovora na njega, svejedno radilo se o akidetskim, fikhskim, tefsirskim,… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 44
0

Trudnoća i njeni propisi (drugi dio)

Islamski pravnici su jednoglasni u mišljenju da je trudnici i dojilji dozvoljeno da ne poste ukoliko strahuju od negativnih posljedica za svoje zdravlje ili zdravlje svoga djeteta (tj. fetusa). U tom slučaju obavezne su samo napostiti… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 45
0

Iskušenje ili ponos hidžabom

Demokratski obrazovane osobe (bez obzira na njihovo zanimanje i vjeroispovijest) zakazale su kad je u pitanju mahrama jer “mahrama krši kodeks kojim se zabranjuje isticanje vjerskih i nacionalnih simbola u pravosudnim (a samim tim i državnim)… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 46