informativniislamskičasopis

Ummu Muaz Smajlović

0

Greške pojedinih muževa

U ovom našem članku ćemo pokušati da se usredsredimo na neke važnije greške u koje zapadaju pojedini muževi u svojoj bračnoj zajednici, sa pojašnjenjem Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, prakse u svom ophođenju prema njegovim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 16
1

Bajram u društvu sa Poslanikom

Bajram u islamu nije posebno privatno slavlje, niti je potpun ako se pojedini raduju, a drugi ne. Bajram je radost i veselje cijelom islamskom ummetu, kao što je to potvrđeno u šerijatskim tekstovima, a prije svega bajramsko veselje… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 32
0

Ljepota kod djevojke

Pobožnost je put koji nam je Allah odabrao i ispoljava se u pridržavanju Njegovih naredbi i ostavljanju Njegovih zabrana. To je put koji vodi Džennetu. Pobožna i pokrivena djevojka je najljepša sa svojom vjerom i maramom, jer marama ukazuje… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 33
0

Slobodno vrijeme u životu muslimanke

Ukoliko ne zaposlimo naše slobodno vrijeme činjenjem dobra i zastupanjem istine, ono će zaposliti nas lošim i neistinom. Rečeno je: "Ako svoju dušu ne zaposliš istinom, ona će tebe zaposliti neistinom. Vrijeme je kao sablja, ukoliko ga ne… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 34
0

Moja kćerkica i hidžab

Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je za djecu i imetak: "Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu."(Prijevod značenja El-Kehf, 46.) Moramo Mu zahvaljivati na "ukrasu", a također moliti Ga da taj "ukras" bude  na… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 35
0

Vrijednost slobodnog vremena

Allah, subhanehu ve te'ala, je dao prednost određenim vremenima i mjestima u odnosu na druge. Poznavanje Allahove vjere učinit  će da muslimanka zna da određena vremena i mjesta imaju prednost u odnosu na druga i da je nagrada za… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 36
0

Kur’anski odgoj majki pravovjernih

Na koji je način džahilijetska žena pokazivala ljepotu? Vrhunac "tog otkrivanja" pojasnili su nam komentatori Kur'ana rekavši da bi žena u džahilijjetu stavljala hidžab na glavu, a zatim bi njegove krajeve prebacila iza, tako da… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 38
0

Islamska načela u odgoju djece

U mnogim knjigama tretiran je odgoj djece, što upućuje na važnost ovog nimalo laganog zadatka koji je prvenstveno stavljen u obavezu roditeljima. Odgoj djece iziskuje dosta roditeljskog vremena, strpljenja i upućivanja dove. Sami… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 39
0

Susret sa Bejtullahom

Tokom cijelog putovanja, i kasnije u obredima hadždža, Emina je nastojala da bude u najboljem društvu. Tražila je među sestrama one koje su se, po njenom skromnom sudu, čvrsto pridržavale  vjere. Znala je da će joj dobro društvo… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 39
0

Dječije laži

Naime, u situaciji kada dijete kaže majci: "Mama, ja ne volim Ahmeda", malenu bebu koja je nedavno ugledala ovaj svijet, veoma je bitno kako će majka reagirati. Da li će udariti dijeti i reći mu: "Sram te bilo, kako to možeš reći? Kako… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 40