informativniislamskičasopis

35

0

Zemlja duginih boja

Islam je stigao u Južnoafričku republiku 1652. godine sa nekoliko robova koji su bili u pratnji jednog zapadnjačkog kolonijaliste koji tamo stiže iz Indije. Nakon njih, u periodu od 1658 – 1700 godine, brojni oslobođeni robovi i… Čitajte dalje

| 35
0

Asrovi biseri - broj 35

Iz nura Allahove knjige Svevišnji Allah rekao je: „I ne služite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji, i da ne biste nesreću… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | 35
0

Balkanski velikan dr. Aćif Skenderović

Tokom boravka u Krajini, nadajući se da osvane četvrtak, kako bi se uputili ka Sarajevu; ali dok čovjek kuje Allah određuje, naš šejh iznenada dobiva prve srčane napade. Šejh Aćif, i dalje svjestan... nije padao u komu, što je i same… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | 35
0

Broj dojenja usljed kojeg dolazi do srodstva po mlijeku

Što se tiče hadisa koji govore o broju dojenja, to je hadis Aiše, radijallahu 'anha, kojeg bilježi Muslim da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ne zabranjuje (tj. ne dolazi do srodstva) jedno ili dva… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | 35
0

Žena koja je prva probušila uši i stavila menđuše

Od Abdullaha b. Amra b. El-Asa, radijallahu anhuma, prenosi se da je pripovijedao: „Vjerovjesnik Ibrahim, alejhis-selam, lijepo se ophodio prema Hadžeri što je teško padalo Sari. Zapitkivala bi ga: 'Zar da se tako ophodiš prema ovoj mojoj… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | 35
0

Dupli aršini i vaganje na dva načina

Zabranu gradnje munara u Švicarskoj, pozive na zabranu nikaba u mnogim evropskim državama, ubijanje po sudnicama, nove zakone protiv terorizma, muslimani moraju prihvatiti, jer je to izbor većine i volja naroda, i trebaju da zaborave obećana… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | 35
0

Eutanazija "ubistvo iz milosti"

Aktivno ubistvo iz milosti je haram i veliki grijeh, jer doza narkotika, koju neki ljekari zovu otrovnom dozom, koja se daje bolesniku uzrokuje smrt i smatra se jednom od vrsta ubistava (ubistvo s predumišljajem) za koju se ubica kažnjava… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | mr. Zijad Ljakić | 35
0

Između emancipacije i muškog šovinizma

Pojmovi: čednost, stid, vjernost i sl. na Zapadu se mogu naći samo u starim rječnicima. Te vrline nemaju više nikakve vrijednosti, naročito ako se kose sa materijalnom zaradom. Mjerilo zapadnog morala može se sažeti riječima: „Sve što… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | dr. Hakija Kanurić | 35
0

Kako da muslimani poprave međusobne odnose

Jedan od načina putem kojih šejtan djeluje na dobre ljude jeste da ih međusobno zavađa i nabacuje ružne misli jednim o drugima. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: "Zaista je Iblis izgubio nadu da će ga… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Ahmed Džinović, prof. | 35
0

Moja kćerkica i hidžab

Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je za djecu i imetak: "Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu."(Prijevod značenja El-Kehf, 46.) Moramo Mu zahvaljivati na "ukrasu", a također moliti Ga da taj "ukras" bude  na… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 35
0

Negativnosti prilikom da've (drugi dio)

Traženje vlasti i vođstva u Islamu je nešto pokuđeno i zabranjeno. Pogledajmo kako Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, odgovara Ebu Zerru, radijallahu 'anhu, koji ga je pitao da ga postavi kao namjesnika: "O Ebu Zerr! Ti si zaista… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 35
0

Oružje za masovno oživljenje

Da bi bio nazvan „vehabijom“ dovoljno je da redovno obavljaš  namaz, što je jedan od pet temelja islama, i da uz to, ako si muškarac, primjeniš vjersku obavezu puštanja brade ili ako si žena da primjeniš obavezu islamskog… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | dr. Hakija Kanurić | 35
0

Osnivanje sufijskih tarikata

U petom vijeku po hidžri sufijski šejh El-Hudžejri el-Gaznevi spominje dvanaest sufijskih tarikata, i svi su bili priznati kod njih osim Salimije i Haladžije jer su oni bili poznati po teoriji "hulul i imtizadž", što ukazuje da su same… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Pokajanje glumice Medihe Kamil

Imam je učio: “Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene…”, sve dok nije došao do: “Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji! Mi vam objašnjavamo dokaze da biste… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Šehid Konstantinopola

Kada je Ebu Ejjub, radijallahu 'anhu, čuo poziv u džihad, uzeo je svoju sablju i koplje, uzjahao svoju mulu te se zaputio u boj. Njegovi sinovi stadoše ga odvraćati govoreći mu: ''Okani se toga, pa ti si starac u osamdesetim godinama! Allah… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Šerijatski stav prema poklonima poticanja u trgovini (prvi dio)

Kaže Bin Baz, rahimehullah: ''Primjetno je da pojedine trgovačke radnje reklamiraju, u novinama i na razne druge načine, o podijeli poklona za one koji kupuju njihove ponuđene proizvode. To podstiče ljude na kupovinu samo u tim radnjama, ili… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | mr. Nihad Ljakić | 35
0

Šiitske laži na Poslanika i omalovažavanje majki pravovjernih

Kaže Muhammed el-Bakir el-Medžlisi u „Hakkul-jekin“  (519. str.): „Naše vjerovanje kada je riječ  o odricanju jeste da se mi odričemo od četiri kipa: Ebu Bekra, Omera, Osmana i Muavije i odričemo se od sljedeće četiri… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Ti si kao cvijet u pustinji

Poštovana sestro, kad izabereš da nosiš hidžab kao znak pokornosti svom Gospodaru, a ne zato što ti to muž ili otac naređuju, i kad sa svim ponosom izabereš da živiš kao prava muslimanka, tada si iznijela najveći dokaz za svoj iman… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Tragedija samoubistva u zapadnim društvima stalno je u porastu

Uzroci samoubistva kod pubertetlija i omladine usredsređeni su na: osjećaj samoće, gubitak zdravog i osjećajnog porodičnog života, nepovjerenje spram budućnosti, praznina i nasilje unutar porodice, te ovisnost o drogama. Što se tiče… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Traženje da se čini dobro a ostavi loše

Zijad stoji pred Halidovom kućom i doziva ga: „Halide! Požuri, zakasnit ćemo na namaz! Ezan samo što nije završio!“ Halid se polahko oblači u kući smatrajući da ima dovoljno vremena, a zatim izlazi i naziva selam Zijadu:… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Vrijeme za jačanje organizma 

Obzirom da smo još uvijek u periodu najhladnijeg godišnjeg doba, periodu kad se manje krećemo a sve kaloričnije hranimo, i sve to ne bismo li opskrbili sebi prividan osjećaj topline i ugodnosti, pravo je vrijeme da razmislimo o pravilnom… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | Nurmina Strika | 35
0

Zanimljivosti - broj 35

Sunce je izvor svjetlosti, a mjesec reflektuje njegovu svjetlost Rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju ajeta: "Neka je uzvišen Onaj Koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Zapisivanje hadisa u vrijeme ashaba i tabe'ina 

Omer b. El-Hatab, radijallahu 'anhu, bio je ideje da sakupi Sunnet odnosno hadise u knjige, međutim, ubrzo je tu ideju odbacio. Prenosi se od Urveta ibn Zubejra da je Omer b. El-Hatab, radijallahu 'anhu, htio da se hadisi sakupe i zapišu. Po… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 35
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur'ana

Prenosi se da su nevjernici iz reda židova i mušrika prigovarali Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što mu se Kur’an objavljuje postepeno te mu sugerirali objavljivanje odjedanput. Kao odgovor na njihove prigovore, Uzvišeni… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Halil Makić, prof. | 35