informativniislamskičasopis

38

0

Budi musliman u svakom pogledu

Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, rekao je: ''Tako mi Allaha osim kojeg drugog boga nema, nikome nije potrebniji dug boravak u zatvoru nego što je to potrebno jeziku!“ Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: ''O… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Ahmed Džinović, prof. | 38
0

Zlatna Obala

Nakon početne slabosti i neodlučnosti, muslimani Gane danas svojim radom i rezultatima pokazuju da su iznašli rješenje za uspješan islamski život i da'vu. Uvidjeli su da međusobno neuvažavanje i nesuglasice, kako daija tako i… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Allahove blagodati

Cijeli mjesec ramazan Abdullah je bio vrijedan: postio je, teravih-namaz u džematu klanjao, Kur'an učio. Tako se i ove posljednje noći ramazana Abdullah lijepo abdestio i pošao u džamiju da u džematu klanja jaciju. Večeras neće… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Jesi li napisao svoj vasijjet

Vasijjet je propisan Kur'anom, sunnetom i idžmaom –  konsenzusom islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah rekao je, u prijevodu značenja: "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (šesti dio)

"Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Kur’anski odgoj majki pravovjernih

Na koji je način džahilijetska žena pokazivala ljepotu? Vrhunac "tog otkrivanja" pojasnili su nam komentatori Kur'ana rekavši da bi žena u džahilijjetu stavljala hidžab na glavu, a zatim bi njegove krajeve prebacila iza, tako da… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 38
0

Magnezij – mineral vitalnosti

Grčevi u nogama? Bavite se sportom? PMS? Migrena? Kao nastavak naše priče o mineralima i nutricionizmu odlučili smo vas detaljnije upoznati sa najreprezentativnijim predstavnicima iz ove grupacije. U posljednje vrijeme jedan od njih se… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Nurmina Strika | 38
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur'ana

Prenosi se da su nevjernici iz reda židova i mušrika prigovarali Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što mu se Kur’an objavljuje postepeno te mu sugerirali objavljivanje odjedanput. Kao odgovor na njihove prigovore,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Najpokorniji Allahov rob

Bilježi Ibn Ebi Hatim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike noću obilazio Medinu s ciljem da vidi u kakvom je stanju njeno stanovništvo i kako se odnose spram namaza i ibadeta. Prošao je pored kuće jedne starice i začuo… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Nemoj da ti srce bude poput spužve

Ove riječi zapravo su savjet šejhul-islama Ibn Tejmijje koji je dao svom najpoznatijem učeniku Ibnul-Kajjimu el-Dževzijju. Ibn Kajjim kaže: ”Nakon što sam mu citirao mnoga mišljenja i stavove, šejhul-islam mi je kazao: ’Ne… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Osobine daije

Daija mora biti pravedan i prema onome ko se s njim slaže i prema onome ko se s njim ne slaže, i greške drugih ne smije uzimati kao izgovor za činjenje nepravde. Koliko god čovjek bio učen, on mora biti ponizan prema Uzvišenom Allahu.… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 38
0

Osobine prenosioca hadisa

Većina učenjaka dozvoljava slušanje odnosno uzimanje hadisa od dječaka koji još  nije punoljetan (misli se šerijatsku punoljetnost), dok neki učenjaci to ne dozvoljavaju. Jače i ispravnije mišljenje jeste mišljenje većine uleme,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 38
0

Politička slika Medine

Židovi su s mržnjom i neprijateljstvom gledali na pojavu Poslanika, alejhisselam. Prenosi se da je Safijja bint Hujejj ibn Ahtab rekla: ''Bila sam najdraže dijete svome ocu Hujejju ibn Ahtabu i svome amidži Ebu Jasiru. Kad god bih ih… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Abdullah Nasup | 38
1

Post šest dana ševvala

Islamski učenjaci se razilaze da li će osoba koja treba napostiti propuštene dane ramazana, prvo ispostiti te dane pa onda postiti šest dana ševvala ili može postiti prvo šest dana ševvala. Poznato nam je da je napaštanje propuštenih… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Rušenje islamskih autoriteta – najkraći put do rušenja islama

Pokušaj rušenja autoriteta, kao sredstva za rušenje vjere, je stara politika koju od davnina slijede neprijatelji vjere. Jedan od prvih pokušaja jeste potvora majke vjernika, iskrene, čedne, čestite Aiše, radijallahu anha, za blud, o… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Abdullah Nasup | 38
0

Tefsir sure El-Fatiha

Allah je ime Gospodara svih svjetova, ovim imenom niko drugi se ne naziva. Osnova je svih drugih imena, pa sva druga Božija imena slijede ovo ime, zbog čega se uvijek kaže ''Bismillah'', a ne ''Bismirrahman''… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Usrećivanje drugih osoba

U trenucima usrećivanja drugih ljudi ili odagnavanja tuge i tegoba, zaista čovjeka prožme prijatan osjećaj, preplavi ga radost koju može osjetiti samo čista duša, duša čija je nada Allahovo zadovoljstvo i težnja da stalno hodi… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Zanimljivosti - broj 38

KAKO NASTAJE GRAD Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Život poslije ramazana

Nažalost, neznanje kod pojedinih koji se pripisuju islamu toliko je da smatraju da ukoliko klanjaju džumu da im je ona dovoljna za sav ibadet tokom cijele sedmice, pa ostavljaju tokom sedmice propisane dnevne namaze. Pojedini smatraju da im je… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Crtani filmovi (utjecaj na vrijednosti i vjerovanje muslimanske djece)

Doktorica Tajjiba el-Jahja veli: ”Neki ljudi smiruju svoju djecu tako što ih posade pred televizor, a ne znaju da ih time, zapravo, uništavaju. Dječiji programi imaju veliki utjecaj na njihovu vjeru, moral i društvenost. U njima se… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Zakoni kojima se žele poniziti bosanski muslimani

Prave scene radi pokrivene Bošnjakinje kako bi iznašli povod za napuštanje sjednice i tako prebacili krivicu na druge, prvenstveno na Bošnjake. Na kraju su, kada im je ponestalo ''demokratskih'' argumenata, poručili da će,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Dešavanja u svijetu

KATASTROFA U PAKISTANU Svjedoci smo velike katastrofe – poplava, u Pakistanu. Omjer ove katastrofe još  nije moguće tačno opisati, a sama činjenica da u historiji Pakistana veće poplave od ovih nisu još zabilježene,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38