informativniislamskičasopis
0

Allahov Poslanik, svjetiljka koja sija

Uzvišeni Allah opisao je Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najuzvišenijim i najljepšim svojstvima: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.” (El-Ahzab, 45–46)

Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, u svim segmentima života bio je svjetiljka koja sija ljudi kojima je poslan. A njegov sunnet je svjetiljka koja sija njegovom ummetu, nakon njegove smrti, sve do Sudnjega dana.

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izbavio je ljude iz tmina nevjerstva, širka, novotarija, grijeha na svjetlo imana, tevhida, sunneta i pokornosti. On je bio putokaz koji pokazuje put ljudima do zadovoljstva njihovog Gospodara i do Dženneta: “Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihovog Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga”  (Ibrahim,1); “On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.” (El-Hadid, 9) 

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | Da'va | 75

Komentari: Nema komentara

Komentirajte