informativniislamskičasopis

Osman Smajlović

0

Pravo značenje pobjede

Možda ćemo se zapitati zar i pobjeda ima svoju pravu ili pogrešnu definiciju i zar je ova tema zaslužna da zauzme veliki prostor u životu jednog muslimana ili da'ije. Naravno da se može desiti krivo shvatanje pobjede i naravno da ona… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | mr. Osman Smajlović, prof. | 15
0

Nije isto čuti i vidjeti

Ponekad čovjek pročita ili čuje određeni kur'anski ajet ili hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obuzme ga osjećaj da ga je prvi put pročitao ili čuo, iako ga je i prije toga pročitao ili čuo. Jedan od tih hadisa je:… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | mr. Osman Smajlović, prof. | 45
0

Ključ dobra i katanac zla

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kod Allaha, azze ve dželle, su riznice dobra i zla. Njihovi ključevi su ljudi, pa blago onome koga Allah učini ključem dobra, a katancom zla. I teško onome koga Allah učini… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 46
0

Udaranje supruge

Svaki suprug kada digne ruku da bespravno udari suprugu treba da se sjeti hadisa koji prenosi Ebu Mes'ud Ensari Bedri koji je jednom prilikom bičem udarao svoga roba, pa je čuo iza sebe nekog da govori: ''Znaj, Ebu Mes'ude!'', ali… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 48
0

Ramazan i naši najmlađi

Mjesec ramazan trebao bi da unese radost u duše naših najmlađih, da osjete imansku atmosferu ramazana, dolazak dragog gosta, priliku za natjecanje u činjenju dobrih djela i stjecanje obilne nagrade. Naši najmlađi trebali bi iz mjeseca… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 49
0

U čijem je interesu svrgavanje sirijskog režima

Iranu, koji je izložen zapadnim vojnim prijetnjama, svrgavanje sirijskoga režima ne znači samo gubitak Sirije i libanskog Hezbollaha, kao najvećih iranskih saveznika, nego smatraju da će to ohrabriti Zapad na dodatne pritiske na… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 49
0

Šta je glavni razlog ljetnih vrućina?

Jedne prilike se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo prema skupini svojih drugova i rekao im je: "O skupino muhadžira! Pet je stvari kojima ćete biti iskušavani, a utječem se Allahu da ih ne doživite: neće se nikada među… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 50
0

Tevhid – Allahova jednoća i svetinje u obredima hadždža

Znak hadždža je telbija kojom hadžija iskazuje da je Allah jedan jedini i negira Mu postojanje bilo kojeg sudruga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, započinjao je svoj hadždž sa telbijom: “Lebbejk, Allahumme lebbejk, lebbejk la… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 50
0

Jubilarnih 50 brojeva El-Asra

Zahvaljujući Uzvišenom Allahu, broj 50 (septembar/oktobar) islamskog časopisa El-Asr ugledat će, inšallah, svjetlo dana. Od prvog broja El-Asra, koji je izašao 1. 11. 2003. godine, pa sve do ovog jubilarnog 50. broja, proteklo je… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 50
0

Mudrost i korist ostavljanja riječi i djela koja mogu nanijeti štetu islamu i muslimanima

Svaki čovjek nosi breme svojih grijeha i niko drugi mimo njega neće odgovarati za njih. Uzvišeni Allah rekao je: ''...i svaki grješnik će samo svoje breme nositi“ (prijevod značenja El-En'am, 164); ''Svaki čovjek… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 51