informativniislamskičasopis
0

Allahovo lijepo ime El-Hadi

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Hadi. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se na dva mjesta u Kur’anu. Uzvišeni Allah kaže: “Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan vodič i pomagač!” (El-Furkan, 31); “A doista je Allah Taj koji upućuje vjernike na Pravi put.” (El-Hadždž, 54)

On je Taj koji sve upućuje na ono što hoće: “Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, uputio.” (Ta-ha, 50)

Jedno od Njegovih svojstava je da upućuje koga hoće na Pravi put: “Allah sve ljude poziva u Kuću spasa, ali na Pravi put upućuje koga hoće.” (Junus, 25)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Januar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 82

Komentari: Nema komentara

Komentirajte