informativniislamskičasopis

82

0

Zanimljivosti - broj 82

Sultan Nuruddin Zenki; Datula i zdravlje; Pet muslimanki koje su ostavile neizbrisiv trag u razvoju islamske civilizacije … Čitajte dalje

23. Januar 2018 | 82
0

U bezdanu pohvala

Svakog vjernika koji radi djela u ime Allaha, On će nagraditi i na ovom i na onom svijetu. Obasut će ga Svojim zadovoljstvom, milošću, spustiti na njega smirenost, a onda narediti melekima i ostalim stanovnicima nebesa da ga zavole, spustit… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Halil Makić, prof. | 82
0

Tekst ugovora između Omera i stanovnika Kudsa

Već desetljećima svjedoci smo okupacije, torture i nepravde koju Izrael, uz podršku i odobrenje zapadnog svijeta, čini nad stanovništvom Palestine i Kudsa. Ali, ovo je samo ponavljanje onoga što se svaki put desi kada nepravednici dobiju… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | 82
0

Tefsir sure El-Kevser

(1) “Mi smo ti, uistinu, Kevser dali,(2) pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji, (3) onaj koji tebe mrzi sigurno će bez spomena (svakog dobra)… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 82
0

Strabizam – anomalija položaja očiju, razrokost

Anomalija vida o kojoj govorimo u ovom broju nije rijetka. Pojavljuje se sa otprilike 6% učestalosti. Može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali najčešće u ranom djetinjstvu, između prve i šeste godine života.Razvoj vida… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Nurmina Strika | 82
0

“Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli”

Aiša, radijallahu anha, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi završavao namaz učeći suru Kul huvallahu ehad. Kada su se… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 82
0

Razmišljanje o razmišljanju

Razmišljajući koju temu da obradim u ovom tekstu, odnosno o kojoj rubrici bi trebao da redovnije pišem, u nekom opuštenijem stilu, shvatih da mi vrlo malo razmišljamo ozbiljnije ili, bolje rečeno, studioznije o svemu onome što se tiče nas… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Muhammed Ikanović, prof. | 82
0

Prva fitna u ummetu

Uzvišeni Allah dao je iz Svoje mudrosti da ashabi, najbolja generacija, budu izloženi svim vidovima kušnji i nedaća, da bi oni koji dolaze poslije njih uzeli iz toga pouku i nauk za sebe. Kur’ansko-hadiski tekstovi, koje smo spomenuli u… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Adnan Fetić, prof. | 82
0

Osobine Allahovih poslanika i naše dužnosti prema njima

U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri, na sažet način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Amir Durmić, prof. | 82
0

Obećanje u životu prvih muslimana i u današnjem vremenu

Allahov poslanik Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada se izgubi povjerenje među ljudima, onda očekuj Sudnji dan.” (Buhari)Opisujući vrijeme kada se ljudi neće držati svojih obećanja, kada će zadata… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 82
0

Nezgoda na snijegu

Osvanulo je hladno zimsko jutro. Pao je snijeg. Aminina mahala obojena je u bijelo. To je unijelo mnogo radosti u dječija srca. Ovakva prilika dobije se jednom godišnje pa se zato koristi svaki sat slobodnog vremena da se provede napolju. Danas… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Edis Vejselović | 82
0

Muslimani na ostrvima Komori

Ima jedna muslimanska zemlja za koju mnogi sa našeg govornog područja nisu nikad čuli. Tu zemlju čini skupina ostrva koji se zovu Komori, a službeni naziv je Unija Komora. U ovom tekstu donosimo nekoliko informacija o ovoj zemlji u kojoj je… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Hasan Stranjac, prof. | 82
0

Kutak za mlade - broj 82

Studenti, tražite za cimere bogobojazne osobe; Kada i na kojim radnim mjestima žena može raditi; Propis mesha na duple čarape, ili obuću na čarape preko kojih je uzet mesh; Kada će se pojaviti Mehdi, Dedždal i Isa'a?; Olakšati da drugi sakrije neprijatnost… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | 82
0

Kur’an o temeljima vjerovanja

Uvaženi učenjak i mufesir Abdurrahman Sa’di, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi Kavaidu hisan mutealliketu bi tefsiri Kur’an spomenuo je niz pravila koja čitaocu tefsira olakšavaju tumačenje i razumijevanje Kur’ana. Pravila… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 82
0

Ispravno razumijevanje pitanja “darure”

Uzvišeni Allah objavio je Svoj vjerozakon – šerijat i propisao ljudima da se strogo pridržavaju šerijatskih propisa. Islamski vjerozakon vrhunac je pravde, milosti i mudrosti, i svakom čovjeku donosi samo dobro, jer Gospodar i Stvoritelj… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Midhat Bašić, prof. | 82
0

Ispovijest Kolumbijke koja je primila islam

Ja sam djevojka porijeklom iz Kolumbije. Rođena sam 1992. godine u katoličkoj porodici. Moji roditelji razveli su se kad sam imala devet godina. U mladosti sam išla na časove Biblije i u crkvu. Kad sam imala trinaest godina, odlučila sam da… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | 82
0

Dešavanja u svijetu - broj 82

Arapska liga će lobirati da UN prizna palestinsku državu; Zračni napadi; Dvanaest šiijskih milicija na koje iranski režim troši milijarde dok iranski narod gladuje; Sjedinjene Države postale izolirane i usamljene u Vijeću sigurnosti UN-a; Mahatir Mohammad, kandidat opozicije za premijera Malezije … Čitajte dalje

23. Januar 2018 | 82
0

Budućnost Jerusalema u svjetlu Trumpove odluke

Odluka Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela nije ništa manja po težini od zloglasne Balfourove deklaracije 1917. godine, jer ova deklaracija dala je cionistima državu na tlu Palestine, dok je Trumpova odluka utrnula i… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | 82
0

Allahovo lijepo ime El-Hadi

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Hadi. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se na dva mjesta u Kur’anu. Uzvišeni Allah kaže: “Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 82
0

Vrijednost Kudsa

Vrlo malom broju muslimana koji žive na našim prostorima poznata je prava važnost i vrijednost Kudsa, odnosno Jerusalema, i džamije El-Aksa, odnosno Mesdžidul-aksaa koji se nalazi u Kudsu, a još manjem broju poznata je vrijednost njegove… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Sadik Turković, prof. | 82
1

Čovječe, zar si sebi najmanje bitan?

Hasan el-Basri rekao je: “Znak da je Allah napustio roba jeste da ga zaposli stvarima koje ga se ne tiču”, i rekao je: “Allah se smilovao čovjeku koji zna svoju vrijednost.” Doista je velika stvar kada čovjek zna svoje… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 82
0

Savremena sredstva komunikacije – blagodat i iskušenje

Oko je prozor srca, te kada se pruži pogled, u srcu se rađa želja. Kada čovjek obori pogled, time će obuzdati svoje prohtjeve i želje, a kada pruži pogled, i srce će otvoriti put svojim strastima. Kada čovjek nadvlada svoje porive,… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | dr. Hakija Kanurić | 82